Undervisning og opbygning - Kandidat i moderne kultur og kulturformidling – Københavns Universitet

Moderne kultur og kulturformidling > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen opdyrker tre grundkompetencer via tre obligatoriske grundmoduler: Kulturhistorisk emne, Kulturteoretisk emne og Kulturpolitisk emne. Her foregår undervisningen som en kombination af forelæsning og aktiv deltagelse. Herudover har de studerende mulighed for at vælge frie tilvalgsemner og projektorienterede forløb. 

Undervisningen i kulturformidling omfatter praktiske formidlingsformer og analyse af kulturinstitutionernes rolle som formidlere, dvs. institutionernes måde at formidle kulturfænomener på både historisk og aktuelt. Analyse af kulturinstitutioner forgår primært i Kulturpolitisk emne. Praktisk kulturformidling indgår i alle uddannelsens konstituerende moduler i form af træning i mundtlig og skriftlig formidling. 

Det overordnede mål er kombinationen af en bred kulturhistorisk horisont med et skarpt analytisk blik og et på én gang kritisk og praktisk greb om kulturelle opgaver. Som eksempler på specifikke emner kan nævnes:

 • Arkivet og den kollektive erindring
 • Digitale kulturer
 • Globaliseringen af kunstverdenen
 • Katastrofer og økokritik
 • Kulturinstitutioner og deres indhold, strategier og formidling
 • Køn og race i kultur og kunst
 • Migration og postmigration
 • Offentlighed og kunst i det offentlige rum
 • Samtidskunstens forskellige politiseringstendenser
 • Sociale medier
 • Storbyen som æstetisk og politisk udfordring

Institut for Kunst- og kulturvidenskab er med til at udbyde en tværfaglig kandidatuddannelse i bystudier i samarbejde med universiteter i Bruxelles, Wien og Madrid; 4CITIES. derfor kan vi tilbyde en profil urban kultur, hvor man specialiserer sig i den humanistiske forståelse af moderne storbyer som ramme om kunstneriske og kulturelle udtryk i moerne tid.

Uddannelsen i moderne kultur og kulturformidling varer to år, og den er bygget op af syv moduler. De første tre semestre af uddannelsen udgøres af to moduler à 15 ECTS, mens specialet som det sidste modul, der fylder 30 ECTS, alene udgør det sidste semester. 

Struktureret forløb for kandidatuddannelsen

Hvert semester består af ét obligatorisk modul (modul 1, 3 og 5) og ét valgfrit modul (modul 2, 4, 6 eller 7). 2 ud af de 3 valgfrie moduler kan udskiftes med tilvalg på en anden uddannelse, hvis man ønsker det.

1. år 1. semester
2. semester
Modul 1: Kulturteoretisk emne
(15 ECTS)
Modul 3: Kulturhistorisk emne
(15 ECTS)

Modul 2: Frit emne A (15 ECTS)

Modul 4: Frit emne B (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 5: Kulturpolitisk emne
(15 ECTS)
Modul 10: Speciale (30 ECTS)

Modul 6: Projektorienteret forløb (15 ECTS) eller
Modul 7: Valgfrit emne C (15 ECTS)


Der kan byttes rundt på modul 2 & modul 5, så man i 3. semester får mulighed for at tage på udveksling eller tage et projektorienteret forløb. 

Forløb med profil i urban kultur

1. år 1. semester
2. semester
Modul 1: Kulturteoretisk emne
(15 ECTS)
Modul 3: Kulturhistorisk emne
(15 ECTS)

Modul 5: Kulturpolitisk emne (15 ECTS)

Valgfrit emne (15 ECTS) eller Projektorienteret forløb (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 8: Urban kultur og kulturteori
(15 ECTS)
Modul 10.a: Speciale i urban kultur (30 ECTS)

Modul 9: Urban kulturhistorie (15 ECTS)