Undervisning og opbygning

På kandidatuddannelsen i moderne kultur og kulturformidling foregår undervisningen som en kombination af forelæsning og aktiv deltagelse. Herudover har de studerende mulighed for at vælge kandidattilvalg og projektorienterede forløb. 

Undervisningen i kulturformidling omfatter praktiske formidlingsformer og analyse af kulturinstitutionernes rolle som formidlere, dvs. institutionernes måde at formidle kulturfænomener på både historisk og aktuelt. Analyse af kulturinstitutioner forgår primært i fagelementet Kulturpolitik (15 ECTS). Praktisk kulturformidling indgår i alle uddannelsens konstituerende fagelementer i form af træning i mundtlig og skriftlig formidling. 

Det overordnede mål er kombinationen af en bred kulturhistorisk horisont med et skarpt analytisk blik og et på én gang kritisk og praktisk greb om kulturelle opgaver. Som eksempler på specifikke emner kan nævnes:

 • Arkivet og den kollektive erindring
 • Digitale kulturer
 • Globaliseringen af kunstverdenen
 • Katastrofer og økokritik
 • Kulturinstitutioner og deres indhold, strategier og formidling
 • Køn og race i kultur og kunst
 • Migration og postmigration
 • Offentlighed og kunst i det offentlige rum
 • Samtidskunstens forskellige politiseringstendenser
 • Sociale medier
 • Storbyen som æstetisk og politisk udfordring

Institut for Kunst- og kulturvidenskab er med til at udbyde en tværfaglig kandidatuddannelse i bystudier i samarbejde med universiteter i Bruxelles, Wien og Madrid; 4CITIES. 

Opbygning

Uddannelsen i moderne kultur og kulturformidling varer to år og er bygget op af fagelementer  - i alt 120 ECTS.

Studieforløb

1. år 1. semester
2. semester
Kulturteori (15 ECTS) Kulturhistorie (15 ECTS)

Kulturpolitik (15 ECTS)

Kulturanalyse (15 ECTS)

eller

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidattilvalg (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

eller

Speciale med produkt (30 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)