Min bachelor opfylder automatisk adgangskravene

Hvis din bacheloruddannelse automatisk opfylder adgangskravene, kan du læse om, hvordan du søger om optagelse her. 

Hvornår skal du søge?

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende og senest 15. august).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation

Sådan søger du om optagelse

Du skal oprette din ansøgning i ansøgningsportalen, hvor du også uploader dine bilag. Læs brugervejledningen grundigt og hold den åben, mens du udfylder din ansøgning.

 • Begynd din ansøgning i god tid
 • Tjek, at du modtager en kvittering for din ansøgning
 • Log på ansøgningsportalen regelmæssigt efter din ansøgning – vi sender svar løbende og ofte med korte svarfrister for at svare på evt. tilbud om optag. 

Hvis du ikke får afsendt din ansøgning inden ansøgningsportalen lukker skal du tage et screendump af skærmen, der viser fejlen. Send det til kaoptag@hum.ku.dk inden for 24 timer efter ansøgningsfristen.

Dine prioriteringer

 • Du kan søge op til tre uddannelser ved Københavns Universitet
 • Dine prioriteringer er bindende ved ansøgningsfristen og kan derefter ikke ændres
 • Du modtager kun ét tilbud om optagelse/betinget optagelse fra Københavns Universitet
  (Det betyder, at ansøgninger til lavere prioriteter bortfalder, når du bliver tilbudt en plads)
 • Du er kun garanteret en plads på din retskravsuddannelse, hvis du søger den som din 1. prioritet
 • Du kan oprette yderligere tre ansøgninger, hvis der udbydes ledige pladser i 2. runde.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Hvis du ikke vedhæfter den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker i ansøgningsportalen. Husk at tjekke portalen løbende. 

 

Du skal uploade et officielt (underskrevet og stemplet af uddannelsesinstitutionen) eksamensbevis og karakterudskrift for din beståede bacheloruddannelse eller et officielt (underskrevet og stemplet af institutionen) karakterudskrift for din igangværende bacheloruddannelse.

Er du studerende på et dansk universitet, kan du samtykke, til at vi må indhente data fra dit universitet. Hvis du samtykker til det, så behøver du ikke uploade et officielt eksamensbevis eller karakterudskrift.

Du skal være opmærksom på, at vi senest skal modtage dokumentation for at du har bestået din bacheloruddannelse senest 20. september (studiestart i september) og senest 20. februar (studiestart i februar).

 

Du skal uploade en beskrivelse af din bacheloruddannelse (f.eks. din studieordning eller et diploma supplement). Beskrivelsen af din bacheloruddannelse er typisk offentliggjort på uddannelsesinstitutionens hjemmeside, eller udstedt i fysisk format af uddannelsesinstitutionen.

Beskrivelsen af din bacheloruddannelse skal indeholde følgende:

 • Forudsætninger for at opnå bachelorgraden, herunder længden på uddannelsen og det nødvendige antal point/timer for at færdiggøre uddannelsen.
 • En beskrivelse af det nationale karaktersystem for din uddannelse hvis din bacheloruddannelse ikke er fra en dansk uddannelsesinstitution. Du skal ikke konvertere karaktersystemet til det danske/europæiske system.
 • En beskrivelse af uddannelsens kompetencemål og faglige profil samt indholdet af uddannelsen

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt på et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af beskrivelsen af din bacheloruddannelse behøver ikke være certificeret.

 

 

 

 

 

 

 

Du skal uploade en beskrivelse af relevante kurser, som du har gennemført på din bacheloruddannelse.

Kursusbeskrivelser kan ofte findes og kopieres fra uddannelsesinstitutionens hjemmeside eller online kursuskatalog. Det kan også være udstedt som et separat dokument af uddannelsesinstitutionen.

Kursusbeskrivelserne skal indeholde følgende:

 • Kort referat af hvert enkelt kursus’ indhold og læringsmål
 • Eksamenstype (f.eks. skriftlig, mundtlig eller hjemmeeksamen) for hvert enkelt kursus

Se et eksempel af en kursusbeskrivelse fra Københavns Universitet her

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt på et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af kursusbeskrivelserne behøver ikke være certificeret.

 

 

 

 

En beskrivelse af opfyldelse af adgangskrav (inkl. tilhørende ECTS-point).

Du skal redegøre for hvordan din bacheloruddannelse/fagelementer i din bacheloruddannelse (beståede eller forventet beståede) fagligt og niveaumæssigt svarer til fagelementer i den/de bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene.

Hent skabelon til beskrivelse her.

 

 

Du skal uploade et CV.

Dit CV bør indeholde følgende information:

 • Erhvervserfaring
 • Uddannelseshistorik, deriblandt eventuelle udvekslingsforløb
 • Relevante akademiske aktiviteter og/eller publikationer
 • Aktiviteter uden for undervisning, deriblandt relevante praktikforløb, studenterjobs, og/eller frivilligt arbejde
 • Sprogkundskaber og sprogkyndighedsniveau

Du bestemmer selv formen på dit CV. Det må ikke overskride 2 sider.

CV’et skal være på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk.

 

 

I redegørelsen for akademisk relevans skal du argumentere for, hvordan din bacheloruddannelse og eventuelle erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde osv.) kvalificerer dig til at blive optaget på den ønskede kandidatuddannelse (max. 4000 tegn, inklusive mellemrum).

Du finder en skabelon til redegørelse for akademisk relevans her. Bemærk, at det ikke er et krav at anvende skabelonen.

 

 

Hvis du tidligere har bestået en kandidatuddannelse, der svarer til en dansk kandidatuddannelse, skal du uploade eksamensbevis for denne. Du er forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Bemærk at du kun kan blive optaget på en ny kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

 

 

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele.

Du er forpligtet til at oplyse, hvis du tidligere har bestået kurser/fag på kandidatniveau.

 

 

Du skal uploade dokumentation for at du opfylder sprogkravet om dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

1. august (studiestart til september)

Hvordan opfylder jeg sprogkravet?

Det humanistiske fakultet accepterer kun følgende dokumentation for opfyldelse af sprogkravet om Dansk A:

 

Bestået gymnasial uddannelse (f.eks. STX, HHX, HTX, HF), hvor Dansk A er bestået ved en dansk uddannelsesinstitution

Du skal uploade kopi af eksamensbevis eller officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

Dansk A som enkeltfag eller gymnasial supplering (f.eks. fra HF eller VUC)

Du skal uploade kopi af dit enkeltfagsbevis eller officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

En bestået gymnasial uddannelse fra et nordisk land

De nordiske lande indbefatter: Danmark, Færøerne, Grønland, Sverige, Åland, Norge, Finland og Island. Den gymnasiale uddannelse skal indeholde fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Dansk A ved danske gymnasiale uddannelser. Fagene skal være bestået.

Du kan finde en omregningsmodel for de nordiske lande her: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/individuelle-forhold/ikke-dansk-eksamen/#omregning.

Du skal uploade kopi af eksamensbevis og officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

International Baccalaureate (IB) eller European Baccalaureate (EB), hvor der er bestået fag, som i indhold og niveau svarer til minimum Dansk A

Den gymnasiale uddannelse skal indeholde fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Dansk A ved danske gymnasiale uddannelser. Fagene skal være bestået.

Du kan finde en omregningsmodel for International Baccalaureate (IB) og European Baccalaureate (EB) her: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/individuelle-forhold/ikke-dansk-eksamen/#omregning.

Du skal uploade kopi af eksamensbevis og officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

Ansøgere med en bachelor- eller kandidatuddannelse undervist på dansk fra en dansk uddannelsesinstitution

Du skal uploade kopi af eksamensbevis og officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

Studieprøven i dansk, Bergentest og Tisus-testen

Du kan dokumentere dine sprogkundskaber med en af ovennævnte test.

·       Studieprøven i dansk

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.

·       Bergentest (norsk)

Alle dele skal være bestået med ”Godt bestått”.

·       Tisus-testen (svensk)

Alle dele skal være bestået.

 

Du skal uploade kopi af eksamensbevis og officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

Et officielt bevis på en individuel kompetencevurdering (IKV) i Dansk A fra en dansk voksenuddannelse (VUC)

Du skal uploade et kompetencebevis med stempel og underskrift.

 

 

Du skal uploade dokumentation for at du opfylder sprogkravet om Engelsk B (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

1. august (studiestart til september)

Hvordan opfylder jeg sprogkravet?

Det humanistiske fakultet accepterer kun følgende dokumentation for opfyldelse af sprogkravet om Engelsk B:

Bestået gymnasial uddannelse (f.eks. STX, HHX, HTX, HF), hvor Engelsk B er bestået ved en dansk uddannelsesinstitution

Du skal uploade kopi af eksamensbevis eller officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

Engelsk B som enkeltfag eller gymnasial supplering (f.eks. fra HF eller VUC)

Du skal uploade kopi af dit enkeltfagsbevis eller officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

En bestået gymnasial uddannelse fra et nordisk land

De nordiske lande indbefatter: Danmark, Færøerne, Grønland, Sverige, Åland, Norge, Finland og Island. Den gymnasiale uddannelse skal indeholde fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Engelsk B ved danske gymnasiale uddannelser. Fagene skal være bestået.

Du kan finde en omregningsmodel for de nordiske lande her: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/individuelle-forhold/ikke-dansk-eksamen/#omregning.

Du skal uploade kopi af eksamensbevis og officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

International Baccalaureate (IB) eller European Baccalaureate (EB), hvor der er bestået fag, som i indhold og niveau svarer til minimum Engelsk B

Den gymnasiale uddannelse skal indeholde fag, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer i indhold og niveau svarer til Dansk A ved danske gymnasiale uddannelser. Fagene skal være bestået.

Du kan finde en omregningsmodel for International Baccalaureate (IB) og European Baccalaureate (EB)lande her: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/individuelle-forhold/ikke-dansk-eksamen/#omregning.

Du skal uploade kopi af eksamensbevis og officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

Bestået gymnasial uddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse fra Australien, Canada (minus de fransktalende dele - Quebec og New Brunswick), Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA

Du skal uploade kopi af eksamensbevis og officielt karakterudskrift med stempel og underskrift.

Et officielt bevis på en individuel kompetencevurdering (IKV) i Engelsk B fra en dansk voksenuddannelse (VUC)

Du skal uploade et kompetencebevis med stempel og underskrift.

Sprogtest, hvis du ikke kan dokumentere engelsk B på en af ovenstående måder

Det humanistiske fakultet accepterer udelukkende de nedenstående sprogtest.

·       IELTS Academic og IELTS online med en samlet score på minimum 6.5.

IELTS-certifikater er kun gyldige to år fra testen er aflagt. Dit IELTS-certifikat skal være gyldigt på datoen for din studiestart.

·       TOEFL iBT og TOEFL iBT Home Edition med en samlet score på minimum 83.

TOEFL-certifikater er kun gyldige to år fra testen er aflagt. Dit TOEFL-certifikat skal være gyldigt på datoen for din studiestart.

MyBest scores accepteres ikke.

·       Cambridge Advanced English (CAE/CP1) og Cambridge English: Proficiency (CPE/CP2), bestået

Cambridge CAE/CP1-certifikater og CPE/CP2-certifikater udløber ikke.

Du skal uploade en kopi af dit testcertifikat.

 

 

Hvis du er statsborger uden for EU, EEA og Schweiz og har en dansk opholdstilladelse, skal du uploade følgende:

 • Dit danske opholdskort (forside og bagside)
 • Afgørelsesbrevet på din ansøgning om opholdstilladelse fra den udstedende myndighed (som regel SIRI eller Udlændingestyrelsen)

 

Indhentning af data

Er du studerende på et dansk universitet, kan du samtykke, til at vi må indhente data fra dit universitet. Hvis du samtykker til det, så behøver du ikke uploade et officielt eksamensbevis eller karakterudskrift. Du bliver automatisk spurgt om dette i ansøgningsportalen. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.

Indsender du selv eksamensbevis og karakterudskrift, kontakter vi det universitet, uddannelsen er gennemført på og får dokumentationen verificeret.