Faglig profil og job

Moderne kultur handler om, hvordan moderniseringsprocesser inden for hverdagskultur, kunst og politik bliver erfaret og bearbejdet som individuelle indtryk og kollektive udvekslinger.  Centrale kilder til disse emner er storbyeksistensen, medierne og samspillet mellem kunstarterne.

Uddannelsen giver viden om brede kulturelle sammenhænge og færdigheder i at analysere kunstværker og andre kulturelle fænomener i en kontekst, der kan være historisk, politisk, institutionel, hverdagskulturel eller æstetisk. 

Se hilsner fra undervisere på Moderne Kultur.

Der fokuseres på kulturmønstre og på hvordan kunsten placerer sig i disse. De vestlige kulturer er omdrejningspunkt, men samspillet mellem vestlige og andre kulturer vægtes højt, fx i forbindelse med undersøgelse af internettet som formidler af nye kunstneriske former eller politiske strategier på tværs af grænser og kulturer.

De studerende får desuden et dybdegående indblik i samspillet mellem de forskellige kunstarter, fx mellem lyrikken og performancescenen, installationskunst og lydkunst samt spørgsmål vedrørende kunstens og kulturens rolle som bærer af kollektiv erindring og i de offentlige rum, herunder museer og andre kulturinstitutioner. 

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen opdyrker tre slags grundkompetencer: historiske, teoretiske og kulturpolitiske. Færdige kandidater kan overskue og analysere et stort materiale og store problemfelter, formidle komplicerede problemstillinger samt kortlægge et kulturpolitisk felt. Mød fire færdiguddannede kandidater, der bruger deres kompetencer fra studiet i vidt forskellige jobs.

Kandidater i moderne kultur finder job i offentlige og private dele af det danske og internationale kulturliv som konsulenter og kuratorer, forskere og formidlere, administratorer og iværksættere m.m. Med deres tværgående kendskab til kulturvidenskab og moderne kultur er de forberedt til at udvikle både jobfunktioner og erhvervsområder. 

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.