Forskning på faget

Forskningen inden for moderne kulturomfatter bl.a.:

  • Kulturanalyse- og kulturhistorie: Fx studier i bykultur, overvågning, migration, arkiver, humanitarisme samt politiske modstandsformer og aktivisme. 
     
  • Kulturpolitik: Fx studier i nationalisme, oplevelsesøkonomi, kulturindustrierne, kulturinstitutioner og sociale medier. 

  • Kunstarterne og deres samspil: Fx studier i hybride og multifunktionelle udtryksformer såsom installationskunst, fotografiets historie, byens pladser og digitale kunstformer. 

I de konkrete studier forenes den tværæstetiske analyse gerne med en placering af  analysen i en kulturteoretisk problemstilling. I den teoretiske refleksion over studieobjekterne inddrages mange forskellige teoretiske perspektiver blandt andet fra kritisk teori og politisk filosofi, hverdagslivsteori, affektteori, feministisk teori, marxistisk teori, postkolonial teori, fænomenologi samt kunst- og medieteori.