Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

 1. Ansøgere med en bachelorgrad i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet (retskravsbachelor).
 2. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgend ekriterier:

 • Antallet af ECTS-point inden for nedenstående specifikke områder. Hvert af områderne vil blive vurderet individuelt indtil alle ansøgere er blevet prioriteret.
  1. human/mammal molekylærbiologi
  2. human/mammal cellebiologi
  3. human/mammal patologi og fysiologi
  4. proteinkemi
  5. dokumenteret erfaring med relevant laboratoriearbejde