Faglig profil og job

I løbet af den toårige kandidatuddannelse i molekylær biomedicin ligger det vigtigste fokus på dit selvstændige laboratoriearbejde med et forskningsprojekt, der kører gennem hele uddannelsesforløbet. Projektet giver dig en omfattende viden på internationalt niveau om et specialområde af den eksperimentelt baserede molekylære biomedicin. Det gør dig også i stand til at planlægge, udføre og dokumentere eksperimenter i laboratoriet og fremlægge resultaterne af dem på en fagligt stringent måde - både mundtligt og skriftligt.

Udover laboratorieprojektet skal du følge en række obligatoriske og valgfrie kurser, som bygger videre på din viden inden for molekylærbiologi, patofysiologi, proteinkemi og cellebiologi. Som færdig kandidat vil du have den nødvendige baggrund for stringent videnskabelig analyse af dit eget og andres eksperimentelle arbejde.

Jobmuligheder

Vores mål er at sikre, at du som kandidat kan deltage som fuldgyldigt medlem af internationale biomedicinske forskergrupper, og at du har det bedst mulige grundlag for at fortsætte med ph.d.-studier på verdens førende universiteter og laboratorier. Du vil som kandidat i molekylær biomedicin også være meget egnet til job i den biomedicinske industri, på sygehuse og i andre forskningsmiljøer, hvor du fx kan deltage i udviklingsarbejde og kvalitetskontrol.