Undervisning og opbygning

Udover specialet, som fylder 60 ECTS-point, skal du følge obligatoriske kurser på 30 ECTS-point, begrænset valgfrie kurser på 15 ECTS-point og valgfrie kurser på 15 ECTS-point.

Obligatoriske kurser er i molekylær patologi, bioinformatik og statistik. Begrænset valgfrie og valgfrie kurser kan dække emner som bakteriel patogenese eller forsøgsdyrsvidenskab, men du kan også vælge fra en lang række kurser, som udbydes på hele Københavns Universitet.

Alle obligatoriske og begrænset valgfrie kurser – og mange valgfrie kurser – udbydes kun på engelsk, og eksamener foregår på engelsk.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du har mulighed for at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med fx en virksomhed eller en organisation.

Du har desuden mulighed for at gennemføre en del af din uddannelse i udlandet ved at deltage i internationale sommerskoler eller kurser. Du skal dog være opmærksom på, at du skal have forhåndsgodkendt disse studieaktiviteter.

Speciale

Specialet er struktureret således: Du vælger en specialevejleder ud fra dit specifikke interesseområde. Når du har fundet en vejleder, formulerer i sammen et selvstændigt forskningsprojekt, som hører under vejlederens overordnede forskningsfelt. Målet med dit projekt bliver at opnå ny molekylær biomedicinsk indsigt i det valgte fagområde. Du bliver en del af vejlederens forskningsgruppe og laboratorium, og forbliver forbundet med denne gruppe under resten af kandidatuddannelsen. I løbet af uddannelsen forventes det, at du arbejder i laboratoriet, når du ikke har travlt med kurser.

Det er muligt at lave specialet på en lang række molekylærbiologiske laboratorier ved Københavns Universitet, på flere forskningsinstitutioner og i den biomedicinske industri. Projektarbejdet afsluttes med en skriftlig videnskabelig rapport på engelsk om det eksperimentelle arbejde, og du skal desuden præsentere dine resultater ved en mundtlig eksamen, der har form af et videnskabeligt forsvar med to eksaminatorer, som stiller spørgsmål til dine resultater og konklusioner.

Uddannelsen er bygget således op:


Uddannelsens opbygning med studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Molecular Pathology Statistics for Molecular Biomedicine Bioinformatics of High Throughput Analyses
Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Speciale


Du kan også vælge at starte på uddannelsen i februar. Så ser opbygningen således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Statistics for Molecular Biomedicine Bioinformatics of High Throughput Analyses Molecular Pathology
Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Speciale 

The academic year at University of Copenhagen is divided into four blocks. One block is nine weeks and equals 15 ECTS.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden her i foråret 2021.