Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
  • Musikvidenskab fra Aarhus Universitet
  • Musik fra Aalborg Universitet

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Hvis du ikke har en af de bacheloruddannelser, der er nævnt ovenfor, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, der dokumenterer, at du har bestået uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementer såsom musikhistorie, populærmusikstudier, musikalsk antropologi, og som rummer studier i musikvidenskabelig teori og metode og æstetik og kulturteori svarende til bacheloruddannelsen i musikvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Du skal desuden vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Læs om ansøgningsproceduren

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på musikvidenskab sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.