Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
  • Musikvidenskab fra Aarhus Universitet
  • Musik fra Aalborg Universitet

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Har du en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Følgende ansøgere tages i betragtning til optagelse: Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med minimum 90 ECTS inden for musikvidenskab. Heraf skal mindst 30 ECTS modsvare fagelementer såsom musikhistorie og musikhistorisk metode, populærmusikstudier og musikalsk antropologi samt musikvidenskab, æstetik og kulturteori, og mindst 30 ECTS skal modsvare fagelementer såsom analyse og satslære 1 og 2, praktiske discipliner 1 og 2 og musikledelse med arrangement fra bacheloruddannelsen i musikvidenskab på Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren

Gymnasiesidefag

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i musikvidenskab, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.