Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Musikvidenskab > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i musikvidenskab

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på musikvidenskab sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i musikvidenskab, hvis du er bachelor i musikvidenskab fra Københavns Universitet, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag.

  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
  • Musikvidenskab fra Aarhus Universitet
  • Musik fra Aalborg Universitet

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, der dokumenter, at du har bestået uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementer såsom musikhistorie, populærmusikstudier, musikalsk antropologi, og som rummer studier i musikvidenskabelig teori og metode og æstetik og kulturteori svarende til bacheloruddannelsen i musikvidenskab på Det Humanistiske Fakultet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, der dokumenter, at du har bestået uddannelsesaktiviteter, der modsvarer fagelementer såsom musikhistorie, populærmusikstudier, musikalsk antropologi, og som rummer studier i musikvidenskabelig teori og metode og æstetik og kulturteori svarende til bacheloruddannelsen i musikvidenskab på Det Humanistiske Fakultet.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk uddannelse.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Pladserne vil blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens relevante uddannelsesaktiviteter og eventuelt andre relevante musikalske eller musikfaglige erfaringer beskrevet i et CV samt ud fra ansøgerens motiverede ansøgning.

Ansøgere med bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene, har forrang. 

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).