Faglig profil og job

Når du læser musikvidenskab, analyserer og tolker du musik og musikkultur. Afdelingens særlige område er den europæiske kunstmusik fra middelalderen til i dag, vores dages populærmusik og fremmede kulturers musik. Musikudøvelse er en vigtig del af musikstudiet.

De musikstuderende tilbydes undervisning inden for musikanalyse og musikhistorie lige som de også modtager undervisning i satsteknik og arrangement. Afdelingens lærere underviser i klaver, sang og  rytmisk musik- og korledelse.

Jobmuligheder

De primære beskæftigelsesområder for færdige kandidater i musikvidenskab er undervisning, kulturadministration, formidling, journalistik og marketing samt udøvende musikere. Mange stykker deres arbejdsliv sammen af flere deltidsjobs, ikke mindst de aktivt udøvende musikere, der ofte også har anden beskæftigelse på deltid.

Arbejdsmarkedet for kandidater i musikvidenskab er bredt, og på kandidatuddannelsen kan du profilere uddannelsen i forskellige retninger. Cirka en tredjedel af kandidaterne bliver ansat som gymnasielærere, en anden tredjedel får arbejde i musik- og kulturlivet som administratorer eller som PR-medarbejdere, og den sidste tredjedel fordeler sig på en kategori af forskere, musikformidlere i mediebranchen og musikundervisere uden for gymnasiet.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra musikvidenskab bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Det kan være væsentligt for dine muligheder for at få job, at du har valgt at supplere din uddannelse i musikvidenskab med et andet fag og altså tone din uddannelse i den retning, du gerne vil.

Eksempler på virksomheder

  • Allerød Gymnasium
  • Musikteatret Undergrunden
  • Copenhagen Business School
  • Sekretariat for Ny Kompositionsmusik
  • AOF
  • USG
  • Musikfabrikken Lautrupgaard
  • Dansk Oplysnings Forbund
  • Københavns Kommunes Ungdomsskole - Byhøjskolen
  • Seminarer.dk

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.