Undervisning og opbygning - Kandidat i musikvidenskab – Københavns Universitet

Musikvidenskab > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab er på to år og bygger videre på undervisningen fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

Vinterstart

Hvis du begynder på kandidatuddannelsen i musikvidenskab ved vinteroptag, skal du være opmærksom på, at du begynder midt i et undervisningsforløb på nogle af dine fag. Vi anbefaler derfor, at du kontakter studievejledningen for at udarbejde en individuel studieplan.

Studiestruktur

BEMÆRK: Der træder en ny studieordning i kraft per 1. september 2019. Det betyder, at der kan ske ændringer i forhold til den struktur og de kurser, der er beskrevet her på siden.

Uddannelsen er opbygget af en række moduler, der frit kan sammensættes, men også giver mulighed for at sammensætte en kandidatgrad med en særlig profilering.

Bortset fra den gymnasierettede profil, vælger man ikke formelt sin profil på forhånd. Den er et resultat af de eksaminer, man tilmelder sig og består. I studieordningen kan du læse mere om profilerne og de fagelementer, de udgøres af. 

Nedenfor kan du se de anbefalede studieforløb for kandidatuddannelsen i Musikvidenskab med og uden profil.

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab (uden profil)

På kandidatuddannelsens almene profil erstattes modul 2 og 4 (her placeret i 1. og 2. semester) helt eller delvist med et kandidattilvalg uden for det centrale fag svarende til sammenlagt 30 ECTS.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Modul 3: Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)
2. år 3. semester
4. semester

Modul 5: Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Musikpædagogiske problemstillinger A (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS) 

Modul 6: Speciale (30 ECTS)

Den gymnasierettede profil

Det er kun muligt at vælge gymnasieprofilen, hvis du allerede har taget et bachelor-gymnasierettet tilvalg. Gymnasielæreruddannelsen består af 3 ½ års grundfag og 1 ½ års sidefag (90 ECTS). De første 45 ECTS læses som tilvalg i bacheloruddannelsen, og de sidste 45 ECTS bliver en del af den samlede to-årige kandidatuddannelse.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1g: Gymnasiemodul I (15 ECTS):

 • Satslære/arrangement (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner I (7,5 ECTS)

Modul 3g: Gymnasiemodul II (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner II (7,5 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)
2. år 3. semester
4. semester

Modul 5g: Valgfrie elementer (15 ECTS) 

Vælg 1 af 3 kombinationer: 

 • Musikpædagogiske problemstillinger (B) (7,5 ECTS) & Praktiske discipliner 3 (7,5 ECTS) eller
 • Analyse emne (7,5 ECTS) & Praktiske discipliner 3 (7,5 ECTS) eller
 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS) & Praktiske discipliner 3 (7,5 ECTS)

Modul 6: Speciale (30 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Profil i faglig formidling

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Modul 3: Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)

Modul 2a: Musikvidenskab og faglig formidling (15 ECTS)

 • Emne med fremlæggelse (7,5 ECTS)
 • Hjælpediscipliner I (7,5 ECTS)

Modul 4a: Musikvidenskab og faglig formidling II (15 ECTS)

Vælg 1 af 2: 

 • Frit emne A (15 ECTS) eller
 • Frit emne B (7,5 ECTS) & Hjælpediscipliner II (7,5 ECTS)
2. år 3. semester  4. semester

Modul 5: Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Musikpædagogiske problemstillinger A (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS)

Modul 6: Speciale (30 ECTS)

Profil i Music/Arts Management

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Modul 3: Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)

Modul 2b: Music/Arts Management I (15 ECTS)

Modul 4b: Music/Arts Management II (15 ECTS)
2. år 3. semester  4. semester

Modul 5: Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Musikpædagogiske problemstillinger A (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS)
Modul 6: Speciale (30 ECTS)

Profil i musikledelse

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Modul 3: Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)

Modul 2c: Musikledelse og satslære (15 ECTS)

 • Satslære / arrangement (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner I (7,5 ECTS)

Modul 4c: Musikledelse og hjælpediscipliner (15 ECTS)

 • Kor-/ensembleledelse (7,5 ECTS)
 • Hjælpediscipliner II (7,5 ECTS)
2. år 3. semester  4. semester

Modul 5: Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Musikpædagogiske problemstillinger A (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS)

Modul 6: Speciale (30 ECTS)

Solofagsundervisning

Ligesom på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan man på kandidatniveau få solofagsundervisning. Denne undervisning tilbydes som støtte til eksamen i klaver og sang eller - i visse tilfælde - til andre praktiske eksaminer. Derfor afhænger muligheden for at få solofagsundervisning af, hvilke eksaminer man tilmelder sig.

Soloundervisning indgår i fagene: 

 • Musiklederprojekt (15 ECTS) 
 • Hjælpediscipliner I (7,5 ECTS)
 • Hjælpediscipliner II (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner I (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner II (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner III (7,5 ECTS)