Undervisning og opbygning - Kandidat i musikvidenskab – Københavns Universitet

Musikvidenskab > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab er på to år og bygger videre på undervisningen fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

Studiestruktur

Uddannelsen er opbygget af fagelementer, der frit kan sammensættes, men også giver mulighed for at sammensætte en kandidatgrad med en særlig profilering.

Bortset fra den gymnasierettede profil, vælger man ikke formelt sin profil på forhånd. Den er et resultat af de eksaminer, man tilmelder sig og består. I studieordningen kan du læse mere om profilerne og de fagelementer, de udgøres af. 

Gymnasiesidefag

Du kan tage kandidatuddannelsen i musikvidenskab med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.

Nedenfor kan du se de anbefalede studieforløb for kandidatuddannelsen i Musikvidenskab med og uden profil.

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab (uden profil)

På kandidatuddannelsens almene profil erstattes modul 2 og 4 (her placeret i 1. og 2. semester) helt eller delvist med et kandidattilvalg uden for det centrale fag svarende til sammenlagt 30 ECTS.

1. år 1. semester
2. semester

Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)
2. år 3. semester
4. semester

Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS) 

Speciale (30 ECTS)

Den gymnasierettede profil

Gymnasielæreruddannelsen består af 3 ½ års grundfag og 1 ½ års sidefag (90 ECTS). De første 45 ECTS læses som tilvalg i bacheloruddannelsen, og de sidste 45 ECTS bliver en del af den samlede to-årige kandidatuddannelse.

1. år 1. semester
2. semester

Gymnasiemodul I (15 ECTS):

 • Satslære/arrangement (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner I (7,5 ECTS)

Gymnasiemodul II (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner II (7,5 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)
2. år 3. semester
4. semester

 Valgfrie elementer (15 ECTS) 

Vælg 1 af 2 kombinationer: 

 • Analyse emne (7,5 ECTS) & Praktiske discipliner 3 (7,5 ECTS) eller
 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS) & Praktiske discipliner 3 (7,5 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Profil i faglig formidling

1. år 1. semester
2. semester

Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)

Musikvidenskab og faglig formidling (15 ECTS)

 • Emne med fremlæggelse (7,5 ECTS)
 • Hjælpediscipliner I (7,5 ECTS)

Musikvidenskab og faglig formidling II (15 ECTS)

Vælg 1 af 2: 

 • Frit emne A (15 ECTS) eller
 • Frit emne B (7,5 ECTS) & Hjælpediscipliner II (7,5 ECTS)
2. år 3. semester  4. semester

Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Profil i Music/Arts Management

1. år 1. semester
2. semester

Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)
2. år 3. semester  4. semester

Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS)
Speciale (30 ECTS)

Profil i musikledelse

1. år 1. semester
2. semester

Kernefaglige discipliner I (15 ECTS):

 • Musikvidenskabeligt emne I (7,5 ECTS)
 • Analyseemne (7,5 ECTS)

Kernefaglige discipliner 2 (15 ECTS): 

 • Musikvidenskabeligt emne II (7,5 ECTS)
 • Satslære Emne (7,5 ECTS)

Musikledelse og satslære (15 ECTS)

 • Satslære / arrangement (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner I (7,5 ECTS)

Musikledelse og hjælpediscipliner (15 ECTS)

 • Kor-/ensembleledelse (7,5 ECTS)
 • Hjælpediscipliner II (7,5 ECTS)
2. år 3. semester  4. semester

Valgfrie elementer (30 ECTS) 

Vælg mellem:

 • Projekt (15 ECTS)
 • Projektorienteret forløb (15 ECTS)
 • Musiklederprojekt (15 ECTS)
 • Frit emne C (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Solofagsundervisning

Ligesom på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan man på kandidatniveau få solofagsundervisning. Denne undervisning tilbydes som støtte til eksamen i klaver og sang eller - i visse tilfælde - til andre praktiske eksaminer. Derfor afhænger muligheden for at få solofagsundervisning af, hvilke eksaminer man tilmelder sig.

Soloundervisning indgår i fagene: 

 • Musiklederprojekt (15 ECTS) 
 • Hjælpediscipliner I (7,5 ECTS)
 • Hjælpediscipliner II (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner I (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner II (7,5 ECTS)
 • Praktiske discipliner III (7,5 ECTS)