Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab er på to år og bygger videre på undervisningen fra grundfagsstudiet. Den afsluttes med et speciale.

Studiestruktur

Uddannelsen er opbygget af fagelementer, der frit kan sammensættes, men også giver mulighed for at sammensætte en kandidatgrad med en særlig profilering.

Bortset fra den gymnasierettede profil, vælger man ikke formelt sin profil på forhånd. Den er et resultat af de eksaminer, man tilmelder sig og består. I studieordningen kan du læse mere om profilerne og de fagelementer, de udgøres af. 

Gymnasiesidefag

Du kan tage kandidatuddannelsen i musikvidenskab med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.

Nedenfor kan du se de anbefalede studieforløb for kandidatuddannelsen i Musikvidenskab med og uden profil.

Solofagsundervisning

Ligesom på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan man på kandidatniveau få solofagsundervisning. Denne undervisning tilbydes som støtte til eksamen i klaver og sang eller - i visse tilfælde - til andre praktiske eksaminer. Derfor afhænger muligheden for at få solofagsundervisning af, hvilke eksaminer man tilmelder sig.

Soloundervisning indgår i fagene: 

  • Musiklederprojekt (15 ECTS) 
  • Hjælpediscipliner I (7,5 ECTS)
  • Hjælpediscipliner II (7,5 ECTS)
  • Praktiske discipliner I (7,5 ECTS)
  • Praktiske discipliner II (7,5 ECTS)
  • Praktiske discipliner III (7,5 ECTS)