Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi), Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere, der vurderes at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS inden for fagområderne arkæologi, historie, kultur og antropologi med relevans for studiet af nærorientalsk arkæologi, tages i betragtning til optagelse. 

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København.

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.