Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi beskæftiger sig med tiden fra de første spor af mennesker til og med de islamiske perioder. Du kommer til at studere arkæologisk teori og metode, og derudover skal du vælge ét af følgende områder: Neolitisering og Urbanisering (Stenalder og Kalkolitikum), Tidlige højkulturer (Bronze- og jernalder indtil Alexander d. Store), Fra Alexander d. Store til Mohammed (ca. 335 - 640 e.Kr.) eller Islamisk kunst og arkæologi (ca. 640 - 19. årh.). Desuden kommer du til at deltage i arkæologiske udgravninger.

Jobmuligheder

En uddannelse i nærorientalsk arkæologi sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for disse områder, så det er en god idé at gøre din uddannelse bredere med henblik på for eksempel at arbejde med kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra nærorientalsk arkæologi bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.