Faglig profil og job

På kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi beskæftiger du dig med tiden fra de første spor af mennesker til 300 CE (Parthian). Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du får en videregående indsigt i arkæologisk teori og metode, museumspraksis og principper af kulturarvs politik og praksis. Du afslutter med at skrive dit speciale inden for nærorientalsk arkæologi.

I løbet af studietiden kan du deltage i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten eller få praktisk erfaring i samarbejde med museer eller deltage i arbejdet på et bestemt forskningsområde. Undervisningen giver dig mulighed for at udvikle og styrke kritiske færdigheder og kompetencer gennem integrerede skriftlige øvelser og mundtlige oplæg samt struktureret kritisk vurdering af akademisk litteratur.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, workshops, mundtlige oplæg ved de studerende samt mindre projekter og individuel vejledning. Faglitteraturen er udelukkende skrevet på engelsk, tysk og fransk.

Jobmuligheder

En uddannelse i nærorientalsk arkæologi sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for disse områder, så det er en god idé at gøre din uddannelse bredere med henblik på for eksempel at arbejde med kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra nærorientalsk arkæologi bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.