Forskning på faget

En af fagets vigtigste forskningsaktiviteter er udgravninger og andet feltarbejde i Mellemøsten. I øjeblikket gennemføres årligt en arkæologisk feltskole i Jordan, hvor instituttets medarbejdere og studerende udgraver en tidlig islamisk by, der indeholder en af Jordans ældste moskéer fra begyndelsen af det 8. århundrede.

Andre af instituttets arkæologiske projekter omfatter pt. en survey (overfladeundersøgelse) i det nordlige Jordan, samt et survey- og udgravningsprojekt i Qatar.

Forskningsarbejdet inden for arkæologi består desuden bl.a. i registrering og dokumentation af fund, museumsgenstande samt analysearbejde og fortolkning i laboratorier. Det sker med henblik på efterfølgende at skrive resultaterne ind i den løbende forskningsdiskussion i form af rapporter, artikler, monografier og andre former for udgivelser.