Undervisning og opbygning

Undervisning

På kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi beskæftiger du dig med tiden fra de første spor af mennesker til 300 CE (Parthian). Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du får en videregående indsigt i arkæologisk teori og metode, museumspraksis og principper af kulturarvs politik og praksis. Du afslutter med at skrive dit speciale inden for nærorientalsk arkæologi.

I løbet af studietiden kan du deltage i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten eller få praktisk erfaring i samarbejde med museer eller deltage i arbejdet på et bestemt forskningsområde. Undervisningen giver dig mulighed for at udvikle og styrke kritiske færdigheder og kompetencer gennem integrerede skriftlige øvelser og mundtlige oplæg samt struktureret kritisk vurdering af akademisk litteratur.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, workshops, mundtlige oplæg ved de studerende samt mindre projekter og individuel vejledning. Faglitteraturen er udelukkende skrevet på engelsk, tysk og fransk.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen er bygget op af fagelementer og afsluttes med et speciale. Nedenfor ses studieforløbet for kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi. 

1. år 1. semester
2. semester
  • Teori og metode inden for arkæologi (15 ECTS)
  • International præsentation for nærorientalsk arkæologi (15 ECTS) 
  • Projektorienteret kursus 15 ECTS)

Vælg mellem: 

  • Arkæologisk analyse (15 ECTS) eller
  • Projektorienteret forløb (15 ECTS) 

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS)