Undervisning og opbygning

Undervisning

På kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi beskæftiger du dig med tiden fra de første spor af mennesker til og med de islamiske perioder og kommer også til at studere arkæologisk teori og metode.

Derudover skal du vælge et af følgende områder:

  • Neolitisering og urbanisering (stenalder og kalkolitikum)
  • Tidlige højkulturer (bronze- og jernalder indtil Alexander d. Store)
  • Fra Alexander d. Store til Mohammed (ca. 335 - 640 e.Kr.)
  • Islamisk kunst og arkæologi (ca. 640 - 19. årh.)

I løbet af studietiden deltager du i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger og individuel vejledning. Faglitteraturen er udelukkende skrevet på engelsk, tysk og fransk.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen er bygget op af fagelementer og afsluttes med et speciale. Nedenfor ses studieforløbet for kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi. 

1. år 1. semester
2. semester
  • Teori og metode inden for arkæologi (15 ECTS)
  • International præsentation for nærorientalsk arkæologi (15 ECTS) 
  • Projektorienteret kursus 15 ECTS)

Vælg mellem: 

  • Arkæologisk analyse (15 ECTS) eller
  • Projektorienteret forløb (15 ECTS) 

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS)