Undervisning og opbygning - Kandidat i nærorientalsk arkæologi – Københavns Universitet

Nærorientalsk arkæologi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

På kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi beskæftiger du dig med tiden fra de første spor af mennesker til og med de islamiske perioder og kommer også til at studere arkæologisk teori og metode.

Derudover skal du vælge et af følgende områder:

  • Neolitisering og urbanisering (stenalder og kalkolitikum)
  • Tidlige højkulturer (bronze- og jernalder indtil Alexander d. Store)
  • Fra Alexander d. Store til Mohammed (ca. 335 - 640 e.Kr.)
  • Islamisk kunst og arkæologi (ca. 640 - 19. årh.)

I løbet af studietiden deltager du i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger og individuel vejledning. Faglitteraturen er udelukkende skrevet på engelsk, tysk og fransk.

Studieordningen for nærorientalsk arkæologi/ancient and medieval near eastern studies er engelsksproget.

Studiestruktur

Skemaet beskriver gren-valg for nærorientalsk arkæologi. 

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1:

Theory and Method in Near East Archaeology (15 ECTS) - udbydes på første semester

 

International presentation (15 ECTS) - udbydes på første semester

Modul 2:

Critical Analysis of Material Culture or Kandidattilvalg (15 ECTS) - udbydes på andet semester

 

Special Topics in Archaeology or Kandidattilvalg (15 ECTS) - udbydes på andet semester

2. år

3. semester 4. semester

Modul 3:

Branch Studies. With the sujects:

  • Neolithic to early Urban periods (15 ECTS)
  • Bronze Age to the Persian periods (15 ECTS)
  • The Near East from the Hellenistic to the Late Antique periods (15 ECTS)

Practical Archaeological Studies (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)