Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi er en ny kandidatuddannelse, og den første af sin slags i Kina. Det er en tværvidenskabelig og forskningsbaseret uddannelse med fokus på teoretiske, eksperimentelle og praktiske discipliner.

Uddannelsen giver den studerende evne til at håndtere nanovidenskabens og nanoteknologiens begreber og metoder samt giver basal viden inden for business innovation og iværksætteri.

Uddannelsen rekrutterer studerende fra mange forskellige naturvidenskabelige bacheloruddannelser som fysik, kemi, biologi og nanoscience. Fælles for disse områder er, at en kandidat i nanoscience og teknologi har grundigt kendskab til fagets metoder og har benyttet disse i konkrete projekter, der oftest involverer kolleger fra andre faggrene.

Kandidaten i nanoscience og teknologi vil kunne fungere som bindeled mellem specialister i fx fysik og biologi, og kunne formidle tekniske og begrebsmæssige emner på tværs af fagene. Især vil en kandidat i nanoscience og teknologi have blik for nye og utraditionelle anvendelser af naturvidenskabelige teknikker og metoder, baseret på de konkrete eksempler, som studiet er fuldt af.

Herudover vil kendskab til kinesisk sprog, kultur og samfund være en kompetence, der vil blive brug for i fremtiden.

Studiet udbydes af Københavns Universitet og University of Chinese Academy of Sciences i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Uddannelsen foregår i Beijing, Kina.

Jobmuligheder

Med en kandidatgrad i nanoscience og teknologi vil du opnå akademiske kompetencer, som giver dig mulighed for at arbejde inden for forskellige områder så som:

  • Højteknologiske virksomheder
  • Kemiske virksomheder
  • Bioteknologi
  • Energi
  • Medicin
  • Materialeforskning
  • Fødevarer
  • Forskningsinstitutioner
  • Universitetsverdenen

Udover at være i stand til at arbejde som bindeled mellem forskellige faggrupper vil du også have den fordel at have kendskab til kinesisk kultur, traditioner og sprog. På den måde vil du også kunne fungere som brobygger mellem danske og kinesiske virksomheder.