Faglig profil og job

Nanoscience trækker på elementer fra klassiske naturvidenskabelige fag som fysik, biologi og kemi og bygger i mange sammenhænge bro mellem disse videnskaber. På kandidatuddannelsen i nanoscience specialiserer du dig inden for den gren af faget, du finder mest interessant. Du kan eksempelvis beskæftige dig med, hvordan man kan benytte fysikkens målemetoder, fx røntgen og elektronik, eller studere proteiners evne til at katalysere kemiske processer. Du kan undersøge, hvordan kvantetransport i nanosystemer fungerer eller arbejde med at udvikle nanosensorer til udvikling af ny medicin – eller vælge at specialisere dig inden for et andet aktuelt emneområde.

Du kan specialisere dig gennem en lang række begrænset valgfrie og valgfrie kurser, så du selv kan sætte dit eget præg på uddannelsen.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder er talrige med en kandidatgrad i nanoscience. Uddannelsen er i høj grad målrettet højteknologiske virksomheder inden for bl.a. medicinalbranchen, biotek-industrien, olieudvinding, grøn teknologi og meget andet. De stadigt voksende danske og internationale højteknologivirksomheder har brug for dig i den forbindelse. Du kan også blive forsker på universiteter og forskningsinstitutioner.

Under studiet arrangeres der "science dating"-arrangementer mellem de studerende og virksomhederne. Det kan føre til specialeprojekter, sommerferiejobs og ansættelse i virksomheden efter endt studium. Fremtiden er åben for dig med en kandidatgrad i nanoteknologi.