Fra nano-småt til big business 

- Interview med Esben Gad, Nano-teknolog fra Københavns Universitet

Esben Gad blev færdig som nanoteknolog i vinter, men det er ord som: Management, optimering og systematisering der fylder hans dag. Han har siden nytår været ansat som management konsulent i virksomheden Mckinsey & Co.

"Når man er konsulent handler det om at kunne sætte sig ind i nye svære stofområder og bryde det ned. Som nanoteknolog er man vant til at kunne arbejde på tværs af faggrænser. Det at kunne gå til opgaver med en tværvidenskabelig vinkel er helt essentielt for mit arbejde hos virksomheden", siger Esben, som fik kontakten til Mckinsey & co mens han skrev speciale via en e-mail sendt til alle studerende.

"Vi arbejder i teams, hvor vi er sat sammen til at løse en bestemt opgave. Lige nu arbejder vi for en ingeniørvirksomhed, her kigger vi på hvilke nye produkter virksomheden med succes kan udvikle. Det er en fordel for mit arbejde med denne virksomhed, at jeg har en naturvidenskabelig baggrund", siger Esben, der en del af virksomhedens Business Technology Office.

Helt konkret flytter Esben og teamet ud i virksomheden for at følge de beslutninger, der bliver taget til møder for at lære den at kende. På baggrund af opholdet i virksomheden og diverse analyser hjælper konsulentteametvirksomheden med at udvikle en løsning.

"Jeg ved, at det er et utraditionelt karrierevalg for en naturvidenskabsuddannet. Jeg valgte jobbet, fordi jeg gerne ville lære noget om ledelsesprocesser og forretningsovervejelser, og så er jeg glad for at arbejde i teams", siger Esben, som er ‘ramt’ af en entreprenør ånd og fortsætter:

"Jeg startede som en af de første på uddannelsen i nanoscience, og det har helt klart givet mig en lyst til og mod på at kaste mig ud i tingene. På sigt kan jeg godt forestille mig at blive forskningsdirektør i en Biotekvirksomhed", siger Esben, der lige nu er glad for at arbejde i en stor international virksomhed med kontorer i det meste af verden.