Interview med Lars Iversen

- Kandidat i biokemi fra Københavns universitet

Da jeg blev student og skulle vælge, hvilken uddannelse jeg skulle begynde på, kunne man ikke læse Nanoteknologi. Valget faldt derfor i stedet på Biokemi, og efter seks spændende og hårde år blev jeg kandidat og startede umiddelbart efter som ph.d.-studerende på Nano Science Center.

Nu arbejder jeg på et 3-årigt projekt, som forhåbentlig vil bringe os tættere på målet: At skabe det, som man kalder et "Lab on a chip". Det vil sige at skabe en lille mikro-chip, som har lige så mange funktioner som et helt laboratorium, så man fx kan teste en blodprøve for tusinde forskellige stoffer - samtidig. Dermed vil man hurtigt kunne stille komplicerede diagnoser. Målet ligger langt ude i fremtiden, men det er meget inspirerende at arbejde med projektet og bringe sig selv og andre forskere et skridt tættere på at få det til at lykkes.

Når man arbejder med nanovidenskab, arbejder man med naturens mindste byggeklodser. Hvor fx biologer arbejder med hele celler, så arbejder nanoforskere med de molekyler, som cellerne består af. Selv for garvede forskere er det fascinerende at se fx en enkelt dna-streng i AFM-mikroskopet, eller at kunne bygge biomolekyler sammen med elektroniske kredsløb, så de får en ny funktion.

Det der inspirerer mig ved nanovidenskab, er følelsen af frihed til at eksperimentere frit mellem de klassiske discipliner: Fysik, kemi og biologi. Der er ikke nogen fasttømret tradition for, hvordan man angriber problemer. Der er frit spil. Det giver vide rammer for den faglige kreativitet, men det stiller samtidig store krav. Man skal bevare overblikket, og det er nødvendigt, at man kan arbejde sammen med kolleger, der er eksperter på deres områder. Tværfaglighed er på den måde et grundvilkår - du er simpelthen nødt til at kunne kommunikere med forskere, der ikke nødvendigvis har samme speciale som dig selv. For mig er en fantastisk bivirkning af tværfagligheden et afvekslende arbejdsmiljø med kolleger med vidt forskellige baggrunde og fra en række forskellige lande.