Interview med Tue Hassenkam

- Færdiguddannet kandidat i fysik med speciale i nanoteknologi

Hvis Leonardo da Vinci havde levet i dag ville han havde været nanoteknolog!
Og hvorfor nu det? Leonardo interesserede sig ikke kun for kunst, han var også meget fascineret af mekanikken i naturen. Han stjal lig fra den lokale kirkegård, så han kunne undersøge kroppens bestanddele i detaljer. Han legede med tanken om at bygge en helikopter. Han eksperimenterede med sin malerkunst, så malerierne blev så realistiske som muligt. Netop på grund af denne mangfoldighed i hans interesser tror jeg, han ville havde valgt nanoteknologi. Nanoteknologi involverer mange "klassiske" discipliner såsom fysik, kemi, biologi, så hvis man generelt er interesseret i naturvidenskab men ikke ved om det er fysik, kemi, biologi, man vil vælge, giver nanoteknologiuddannelsen mulighed for at beskæftige sig med alle tre felter.

Jeg er for tiden gæsteforsker på University of California Santa Barbara. Jeg har været her i snart et år. Det har været en utrolig spændende tid, hvor jeg har blandt andet har undersøgt energidissipationen i knogler på nanometerskala. Det er vigtigt at forstå mekanikken i knogler på denne skala, idet stød i knoglerne absorberes gennem dannelsen af mikrofrakturer i knoglevævet. Vi har udviklet en ny metode til at se på detaljerne i disse mikrofrakturer. Osteoporose (skrøbelige knogler) som specielt rammer ældre damer, rammer hver femte dansker. Udover at være en smertefuld sygdom, er dødeligheden efter et år for en ældre dame, der har fået et hoftebrud, højere end for en ældre dame, der har fået hjertetilfælde. Knogler bliver skrøbelige både gennem tab af knoglemasse, men også fordi knogleudskiftningen falder med alderen. Derfor øges tætheden af mikrofrakturer i knoglevævet. En mulig behandling af osteoporose er derfor en delvis heling af mikrofrakturerne

Da jeg startede på universitetet i København var der ikke noget, der hed nanoteknologi, så jeg startede på fysik. Mit speciale omhandlede elektrisk transport i halvledere ved meget lav temperatur. Halvledere er en betegnelse, der dækker over en type af materialer, som er meget anvendelige, det bruges blandt andet i alle computertips. Mit Ph.d.-projekt omhandlede elektrisk transport i plastiklignende materialer på nanoskalaniveau. Til at undersøge ting på nanoskala kræves særlige instrumenter. Et af de mere populære instrumenter til at undersøge overflader på lille skala, er et såkaldt AFM (Atomic Force Microscope). Uden at gå for meget i detaljer er dette instrument i stand til at se strukturer i overfladen helt ned til det enkelte atom. 

Jeg har i min tid både som studerende og forsker beskæftiget mig med alle tre kernefelter i nanoteknologi: fysik, kemi og biologi, og jeg har opdaget, hvor meget potentiale der er i nanoteknologi. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg kunne være en del af denne yderst spændende udvikling. Jeg håber, at jeg kan få lov til at fortsat at være forsker i nanoteknologi.