Undervisning og opbygning

Du skal som kandidatstuderende følge et stort obligatorisk grundkursus, hvor du arbejder med nanovidenskabens grundbegreber og teknikker på et avanceret niveau. Der lægges især vægt på at skabe overblik over og sammenhæng mellem nanovidenskabens delelementer.

De resterende kurser på uddannelsen er begrænset valgfrie eller helt valgfrie, så det er dig, der bestemmer, hvordan dit studie sættes sammen. Hvis du vil specialisere dig i nanosystemernes struktur og elektriske egenskaber, og fx beskæftige dig med hvordan nanoelektronik virker, skal du vælge kurser, der har sit udgangspunkt i fysikken.

Hvis du er mere interesseret i, hvordan man kan bygge nanosystemer ved fx at designe nye molekyler, er det kurser der trækker på kemien, du skal vælge.

Synes du naturens egne nanosystemer i levende organismer og i mennesket er det mest interessante, skal du vælge kurser, der omhandler biologi og sundhedsvidenskab.

Du kan også tage kurser på andre institutioner, fx på DTU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (en del af Københavns Universitet) eller Lunds Universitet i Sverige.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Hvad angår dit speciale, så er det et selvstændigt eksperimentelt eller et teoretisk studium af en eller flere problemstillinger i tilknytning til nanoscience. I praksis skal du arbejde i en forskningsgruppe, hvor alle arbejder med forskellige aspekter af et nogenlunde afgrænset emne. Du får en specialevejleder, som har ansvar for, at projektet kan udføres og som råder dig i dit arbejde.

I det daglige kommer du til at arbejde i en forskningsgruppe tæt sammen med andre specialestuderende, bachelorstuderende, ph.d.-studerende og forskere. Du har desuden mulighed for, at dit speciale kan afvikles i en forsknings- og udviklingsgruppe i en privat virksomhed. Arbejdsmetoderne er her ofte de samme som på universitetet, og under alle omstændigheder vil din vejleder sikre, at det faglige indhold har en høj standard.

Uddannelsen er opbygget således:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Unifying Concepts in Nanoscience
Speciale
2. år Speciale
Speciale

 

Hvis du vælger at starte på uddannelsen til februar, ser opbygningen således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Unifying Concepts in Nanoscience
Speciale
2. år Speciale
Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.