Undervisning og opbygning

Du skal som kandidatstuderende følge et stort obligatorisk grundkursus, hvor du arbejder med nanovidenskabens grundbegreber og teknikker på et avanceret niveau. Der lægges især vægt på at skabe overblik over og sammenhæng mellem nanovidenskabens delelementer.

De resterende kurser på uddannelsen er begrænset valgfrie eller helt valgfrie, så det er dig, der bestemmer, hvordan dit studie sættes sammen. Hvis du vil specialisere dig i nanosystemernes struktur og elektriske egenskaber, og fx beskæftige dig med hvordan nanoelektronik virker, skal du vælge kurser, der har sit udgangspunkt i fysikken.

Hvis du er mere interesseret i, hvordan man kan bygge nanosystemer ved fx at designe nye molekyler, er det kurser der trækker på kemien, du skal vælge.

Synes du naturens egne nanosystemer i levende organismer og i mennesket er det mest interessante, skal du vælge kurser, der omhandler biologi og sundhedsvidenskab.

Du kan også tage kurser på andre institutioner, fx på DTU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (en del af Københavns Universitet) eller Lunds Universitet i Sverige.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Specialet er et selvstændigt eksperimentelt eller et teoretisk studium af en eller flere problemstillinger i tilknytning til nanoscience. Du kan skrive et speciale på 45 eller 60 ECTS.

I praksis skal du arbejde i en forskningsgruppe, hvor alle arbejder med forskellige aspekter af et nogenlunde afgrænset emne. Du får en specialevejleder, som har ansvar for, at projektet kan udføres og som råder dig i dit arbejde.

I det daglige kommer du til at arbejde i en forskningsgruppe tæt sammen med andre specialestuderende, bachelorstuderende, ph.d.-studerende og forskere. Du har desuden mulighed for, at dit speciale kan afvikles i en forsknings- og udviklingsgruppe i en privat virksomhed. Arbejdsmetoderne er her ofte de samme som på universitetet, og under alle omstændigheder vil din vejleder sikre, at det faglige indhold har en høj standard.

Uddannelsen er opbygget således:

Speciale 45 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Unifying Concepts in Nanoscience Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år  Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus

 

Speciale 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Unifying Concepts in Nanoscience Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale dag

Hvis du vælger at starte på uddannelsen til februar, ser opbygningen således ud:

Speciale 45 ECTS

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Unifying Concepts in Nanoscience
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år  Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus

Speciale 60 ECTS

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Unifying Concepts in Nanoscience
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år  Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.