Kandidat i naturforvaltning

Kandidatuddannelsen i naturforvaltning handler om at forvalte natur og biodiversitet, landskab og miljø, samtidig med at der tages hensyn til mennesker og deres behov.

På uddannelsen lærer du om forskellige naturtyper, forvaltning og lovgivning på miljøområdet, samt om mennesket som aktør i forhold til naturen. Som kandidat har du en bred vifte af karrieremuligheder i alt fra kommuner, styrelser og ministerier – i Danmark, EU eller internationalt.

Uddannelsen er engelsksproget.