Kandidat i naturforvaltning – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i naturforvaltning på Københavns Universitet

Kandidat i naturforvaltning

Under uddannelsen lærer du om forskellige naturtyper, deres økologi og biodiversitet samt om udvikling af landskaber. En bæredygtig udvikling kræver, at der både tages hensyn til naturen og miljøet og til menneskers behov for varer og tjenester som f.eks. fødevarer, rent miljø og fritidsmuligheder.

Uddannelsen er engelsksproget.

Kandidatuddannelsen i naturforvaltning handler om at forvalte natur og biodiversitet, landskab og miljø, samtidig med at der tages hensyn til mennesker og deres behov. Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af natur og landskab. Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i naturforvaltning.

Læs om mulighederne for udlandsophold.