Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i naturforvaltning.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Naturressourcer fra Københavns Universitet
 • Biologi fra Københavns Universitet
 • Geografi & geoinformatik fra Københavns Universitet
 • Landskabsarkitektur fra Københavns Universitet
 • Skov- og landskabsingeniør fra Københavns Universitet
 • Have- og parkingeniør fra Erhvervsakademi Sjælland

Ansøgning med bacheloruddannelse i biologi og miljøvidenskab

Hvis du har en bachelorgrad i biologi eller miljøvidenskab fra et andet dansk eller internationalt universitet er du kvalificeret til optagelse på kandidatuddannelsen i naturforvaltning, hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

 • Økologi: mindst 7,5 ECTS-point Økologi: videnskabelige kompetencer inden for og viden om strukturen og funktionen af økosystemer. Relevante akademiske områder inkluderer fx plantefysiologi, populations- og samfundsøkologi, systemøkologi, jordbundsvidenskab og biogeokemi.

 • Artskendskab: mindst 7,5 ECTS-point Artskendskab: fundamentalt kendskab til og kompetencer inden for botanik eller zoologi.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Hvis du har en bachelorgrad fra Københavns Universitet eller et andet dansk eller internationalt universitet er du kvalificeret til optagelse på kandidatuddannelsen i naturforvaltning, hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

 • Økologi: mindst 7,5 ECTS-point Økologi: videnskabelige kompetencer inden for og viden om strukturen og funktionen af økosystemer. Relevante akademiske områder inkluderer fx plantefysiologi, populations- og samfundsøkologi, systemøkologi, jordbundsvidenskab og biogeokemi.

 • Artskendskab: mindst 7,5 ECTS-point Artskendskab: fundamentalt kendskabt til og kompetencer inden for botanik eller zoologi.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.