Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer, biologi, landskabsarkitektur eller en professionsbachelorgrad i skov- og landskabsingeniør fra Københavns Universitet eller en professionsbachelorgrad i have- og parkingeniør fra Erhvervsakademi Sjælland.
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i geografi & geoinformatik fra Københavns Universitet eller i biologi eller miljøvidenskab fra andre danske eller internationale universiteter.
  3. Andre ansøgere

Ansøgere prioriteres efterfølgende ud fra karaktergennemsnit og relevansen af den bacheloruddannelse der kvalificerer til optagelse.