Faglig profil og job

Under uddannelsen lærer du om forskellige naturtyper, deres økologi og biodiversitet samt om udvikling af landskaber. En bæredygtig udvikling kræver, at der både tages hensyn til naturen og miljøet og til menneskers behov for varer og tjenester som f.eks. fødevarer, rent miljø og fritidsmuligheder.

Uddannelsen indeholder tre overordnede emneområder:

  • Biologi, økologi og miljø – der giver en grundlæggende forståelse af de mest almindelige naturtyper og vigtige processer i økosystemet samt af økosystemets funktioner, f.eks. vand, biodiversitet, kulstoflagring og rekreative muligheder.
  • Forvaltning og regulering – hvor du får viden om forvaltning og lovgivningen inden for natur og miljø, hvilket bl.a. giver indsigt i baggrunden for reguleringsplaner og ‑projekter.
  • Mennesket som aktør – hvor du får indsigt i menneskets indvirkning på landskabers udvikling og forståelse for forskellige gruppers interesser, herunder hvordan konflikter kan undgås og løses.

Under uddannelsen lærer du også at integrere de tre ovenstående områder, så du kan udarbejde bæredygtige helhedsløsninger.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver en lang række jobmuligheder inden for mange forskellige områder.

Du kan bl.a. få arbejde inden for forvaltning i offentligt regi, f.eks. kommuner, ministerier eller offentlige myndigheder i Danmark, i EU eller internationalt. Her kan du komme til at arbejde med natur og planlægning på et overordnet strategisk plan eller på et mere driftsmæssigt plan, f.eks. som projektleder på et konkret naturgenopretningsprojekt.

Du vil også kunne få arbejde som konsulent i private virksomheder, konsulentvirksomheder eller interesseorganisationer.

Desuden vil der være jobmuligheder i internationale og overnationale organisationer med politiske og forvaltningsrelaterede opgaver.

Du kan også arbejde med forskning og udvikling inden for universitetsverdenen eller på andre forskningsinstitutioner.