Undervisning og opbygning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Temakurset og de fleste begrænset valgfrie og valgfrie kurser omfatter en del feltarbejde og ekskursioner. Al undervisning foregår på engelsk. Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager 6-9 måneder og giver titlen cand.scient.

Opbygning

Et obligatorisk temakursus giver dig en grundlæggende forståelse af de faglige kerneområder. Derudover skal du vælge blandt en række begrænset valgfrie og valgfrie kurser, som du kan bruge til at styrke din profil i den retning, du synes er mest interessant.

Du kan vælge kurser inden for fx biodiversitet og beskyttelse, økologi, naturhensyn, miljøøkonomi, miljøkemi, international miljøforvaltning, konflikthåndtering og naturgenopretning mv.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan også vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Sådan ser uddannelsen ud, hvis du vælger at skrive et speciale på 30 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Thematic course I: Ecology and Management of Nature and Semi-Nature Areas Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus Valgfrit kursus

 

Sådan ser uddannelsen ud, hvis du vælger at skrive et speciale på 45 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Thematic course I: Ecology and Management of Nature and Semi-Nature Areas Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. 

Du skal vælge ét af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Dine resterende kurser skal vælges fra listen herunder: