Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i naturressourcer og udvikling.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav.

Fra Københavns Universitet

 • Antropologi
 • Biokemi
 • Biologi
 • Biologi-bioteknologi
 • Fødevarer og ernæring
 • Geografi & geoinformatik
 • Husdyrvidenskab
 • Jordbrugsøkonomi
 • Landskabsarkitektur
 • Naturressourcer
 • Sociologi eller anden samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
 • Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor)
 • Økonomi

Fra en anden dansk eller udenlandsk universitet

 • Agrobiologi
 • Agronomi
 • Antropologi
 • Biokemi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Fødevarevidenskab
 • Ernæring
 • Geografi
 • Husdyrvidenskab
 • Jordbrugsøkonomi
 • Landskabsarkitektur
 • Landskabsudvikling
 • Naturressourcer
 • Naturvidenskab
 • Miljøvidenskab
 • Skovbrugsvidenskab
 • Sociologi eller anden samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
 • Udviklingsstudier
 • Økonomi

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse på søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.