Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier 2018/2019

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer fra Københavns Universitet
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i jordbrugsøkonomi, husdyrvidenskab, biokemi, biologi, biologi-bioteknologi, fødevare og ernæring, geografi og geoinformatik, landskabsarkitektur eller en professionsbachelor fra skov-og landskabsingeniør fra Københavns Universitet.
  3. Ansøgere med en bachelorgrad i jordbrugsøkonomi, husdyrvidenskab, agrobiologi, biokemi, biologi, biologi-bioteknologi, bioteknologi, fødevare og ernæring, fødevarevidenskab, ernæring, geografi og geoinformatik, geografi, landskabsarkitektur eller en professionsbachelor fra skov-og landskabsingeniør fra andre danske danske eller internationale universiteter.
  4. Ansøgere med en bachelorgrad i global ernæring og sundhed fra Metropolitan University College eller VIA University College
  5. Ansøgere med en bachelorgrad i områder indenfor agronomi, udviklingsstudier, miljøvidenskab, landskabsudvikling eller lignende
  6. Ansøgere med bachelorgrader indenfor antropologi.
  7. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

  • Relevansen af ansøgerens studieforløb inklusiv valgfrie kurser og projekt arbejde, defineret som ECTS point, indenfor emnet naturressourcer og udvikling

Ansøgningskriterier 2019/2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Alle ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

  • En individuel vurdering af ansøgernes bachelorprograms relevans og deres karaktergennemsnit.