Faglig profil og job

Naturressourcer og udvikling er en engelsksproget kandidatuddannelse, hvor du arbejder med udvikling af skov- og jordbrug og fødevarer i det globale syd og andre steder.

Du får indsigt i, hvad det fx har af konsekvenser at udrydde et skovområde, fordi barken på træerne kan anvendes af medicinalindustrien. Eller hvordan du kan være med til at skabe bedre rammer for de lokale befolkninger, og hvilke økonomiske og sociale ændringer det kræver at udvikle et område.

Du arbejder fx også med, hvordan sundhed og fødevaresikkerhed kan sikres gennem
fødevareproduktionen. Og du kan arbejde med, hvordan en forbedret forarbejdning af fødevarerne kan skabe bedre indtjening til lokalsamfundet.

Som kandidat i naturressourcer og udvikling er du blandt andet i stand til at:

  • give en detaljeret redegørelse for og kritisk evaluering af aktuelle forskningsteorier i forbindelse med bæredygtig brug og varetagelse af naturressourcer i udviklingslande.
  • skelne kritisk mellem bæredygtige og levebrødsrelaterede spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af naturressourcer.
  • udføre forsknings-, rådgivnings- og policyrelaterede aktiviteter inden for naturressourcer og udvikling (Agricultural Development).
  • identificere og analysere forskningsspørgsmål og kommunikere dem til den brede befolkning.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling i i det globale syd og andre steder. Som cand.scient. i naturressourcer og udvikling kan du blandt andet:

  • blive rådgiver i en dansk eller international organisation, der arbejder med udvikling og/eller fødevarer, fx Danida, FN’s miljø- og jordbrugsorganisationer UNEP og FAO eller EU.
  • arbejde med forskning i Danmark eller på en international forskningsinstitution, blandt andet på universiteter, CGIAR-institutioner og inden for sektorforskning.
  • få arbejde i en af de mange organisationer, der arbejder med udviklingslande. Nyligt færdiguddannede kandidater arbejder blandt andet i Røde Kors, Fairtrade, CARE, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet.
  • blive ansat i virksomheder, der beskæftiger sig med fair trade, økologi og global handel, fx certificering, mærkning, indkøb og salg. 

Læs om uddannelsens undervisning og opbygning.