Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i naturressourcer og udvikling er delt op i obligatoriske kurser, begrænset valgfrie og valgfrie kurser. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, feltarbejde og projektarbejde. Uddannelsen foregår på engelsk. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Når du starter på uddannelsen, vælger du mellem to forskellige specialiseringer. Klik på specialiseringen herunder for at læse mere om dens faglige indhold, kursusudbud og opbygning:

Senere i uddannelsen deltager du sammen med dine medstuderende i feltarbejde i udlandet. Det kunne fx være i Thailands bjergområder, hvor I samarbejder med lokale studerende og læreanstalter i et casestudie om ressourceudnyttelse, landbrug og levevilkår.

Gennem uddannelsen får du en videnskabelig og praktisk viden om landbrugsudvikling, både hvad angår produktionen af planter, dyr og fibre, fødevareforarbejdning og -kvalitet, økonomi og miljø.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Du afslutter uddannelsen med et speciale. Specialet forudsætter mindst to måneders feltarbejde. Du bestemmer selv specialeemnet, der typisk tager udgangspunkt i en konkret problemstilling.