Omics – Københavns Universitet

Kandidat i Omics

Kandidatuddannelsen i Omics udbydes i et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet samt CAS (Chinese Academy of Sciences) og UCAS (University of Chinese Academy of Sciences) under det tværnationale samarbejde mellem Kina og Danmark, Sino Danish Center for Education and Research (SDC). 

Uddannelsen er engelsksproget og tages i Kina.

Omics omhandler forskning i den post-genome biovidenskab, hvor data i offentligt tilgængelige databaser er afgørende for design af eksperimenter og fortolkning af de opnåede resultater. Det er en helhedsorienteret forskningstilgang, som kobler det hypotesedrevne med det data- og teknologidrevne. Omics-tilgangen står dermed i kontrast til den traditionelle reduktionistiske metode, der anvendes i eksempelvis biokemi og molekylær biologi, idet Omics gennem en ”objektiv” undersøgelse søger at beskrive den komplette situation i de valgte biologiske systemer.

Omics omfatter flere forskellige tilgange, som eksempelvis proteomics, transcriptomics, interatomics og metabolomics. Proteomics er eksempelvis et samtidigt studie af (potentielt) alle udtrykte proteiner i et givent biologisk system.

Læs mere på uddannelsens hjemmeside på Syddansk Universitet.