Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Pædagogik > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i pædagogik.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i pædagogik, hvis du er bachelor i pædagogik fra Københavns Universitet, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen. 

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag.

 • Pædagogik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Organisatorisk læring fra Aalborg Universitet
 • Humanistisk bacheloruddannelse med Pædagogik og uddannelsesstudier som bachelorfag fra Roskilde Universitet
 • Interkulturel pædagogik og arabisk fra Syddansk Universitet
 • Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog fra Syddansk Universitet
 • Sociologi og kulturanalyse fra Syddansk Universitet
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder mindst 30 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Pædagogik fra Københavns Universitet.
 • En professionsbacheloruddannelse som lærer eller pædagog med 30 ECTS-point tilvalg i Pædagogik fra Københavns Universitet. 
  NB.: Denne mulighed er i praksis kun er relevant for ansøgere, der tidligere har været indskrevet på bacheloruddannelsen i pædagogik på KU og herefter har fået 30 ECTS meritoverført til lærer- eller pædagoguddannelsen.

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Alle retskravsbachelorer er garanteret en plads på uddannelsen, hvis de søger rettidigt.

Hvis der er ledige pladser efter optag af retskravsbachelorer, vil ansøgere med en bacheloruddannelse der automatisk opfylder adgangskravene, blive prioriteret først efter følgende kriterier:

 • Karakterer på bacheloruddannelsen
 • Længde på evt. pause mellem afsluttet bacheloruddannelse og tidspunkt for kandidatansøgning
 • Gennemførselstid på bacheloruddannelse

Herefter kan ansøgere med andre bacheloruddannelser optages på baggrund af en faglig vurdering.

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline.  Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen.  Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).