Forskning i pædagogik

På uddannelsen i pædagogik er undervisningen baseret på aktuel forskning. Konkret betyder det, at du som studerende inddrages i konkrete forskningsprocesser. Du bliver undervist af forskere, der inddrager deres egen forskning i undervisningen.

Emnemæssigt beskæftiger forskningen sig med opdragelse, uddannelse, læring og undervisning i offentlige og private institutioner og med fokus på både børn, unge og voksne. Forskningen beskæftiger sig med disse problemstillinger i en dansk, global og international sammenhæng. I dit studie vil du typisk komme til at skrive projekter om selvvalgte pædagogiske problemer som du undersøger og diskutere op mod den nyeste forskning inden for det pædagogiske felt. Du kan selv gennemføre interviews spørgeskemaundersøgelser og observationer og feltarbejde i pædagogiske institutioner.

Forskningen på Pædagogik anvender en lang række forskningsmetoder fra bl.a. sociologi, didaktik, etnografi, filosofi, historie og psykologi. Både disse metoder og traditioner vil du som studerende vil også stifte bekendtskab med i løbet af din uddannelse.

Et par gange hvert semester afholdes der Pædagogisk Kollokvium, hvor forskere fra Pædagogik på skift præsenterer og diskuterer aktuel og igangværende forskning. Der afholdes også regelmæssigt gæsteforelæsninger af danske og internationale forskere inden for Pædagogik; for tiden er Professor Stephen Ball fra Institute of Education ved University College London tilknyttet Pædagogik, og har bl.a. lavet et særligt forløb for kandidatstuderende.

Du kan læse mere om konkrete forskningsemner og den aktuelle forskning på instituttets hjemmeside.