Faglig profil og job

Faglig profil

Portugisiske og brasilianske studier er et lille fag med et stort genstandsfelt. Der tales selvfølgelig portugisisk i Portugal, men herud over tales portugisisk også i Latinamerika og dele af Afrika. Derfor kan du på kandidatuddannelsen i portugisiske og brasilianske studier vælge en toning i Latinamerikastudier, der retter sig mod nogle af de tidligere koloniområder. Men du kan selvfølgelig også fokusere på Portugal og dets sprog, historie og aktuelle samfundsforhold.

Jobmuligheder

Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder, og dit tilvalg uden for det centrale fag giver dig mange muligheder for at tone din uddannelse i en bestemt retning. 

Med en uddannelse i portugisiske og brasilianske studier er du rustet til en karriere inden for blandt andet undervisning, oversættelse, internationale organisationer, kulturformidling, sproglig rådgivning, interkulturelle relationer og konsulentvirksomhed. Flere undersøgelser viser, at der på arbejdsmarkedet er behov for sproglige kompetencer i såvel private som offentlige virksomheder.

Her kan du se eksempler på kompetencer, du oparbejder på portugisiske og brasilianske studier:

  • Sproglig og kulturel rådgivning på portugisisk
  • Projektledelse, videndeling, konceptudvikling, marketing og planlægning
  • Ekspertviden om hovedaktører og processer i en global sammenhæng
  • Research inden for globale spørgsmål
  • Kulturformidling
  • Formidling indenfor medie- og journalistikbranchen
  • Tolkning og oversættelse
  • Undervisning
  • Generelle analytiske, tekniske og kommunikative færdigheder


Signe Ørom har en virksomhed, der arbejder med kulturforståelse og kompetenceudvikling af medarbejdere i internationale virksomheder.


Mads Jon Damgaard Andersen fortæller, hvordan studie- og karrievalg har ført til en ph.d.-stilling inden for portugisiske og brasilianske studier.