Forskning på faget

Uddannelsen i portugisiske og brasilianske studier er forskningsbaseret, dvs. at underviserne beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, og at de gennem deres egen forskning er med til at skabe ny viden.

Den aktuelle forskningsindsats i faget omfatter sprog, litteratur og samfundsforhold. Der arbejdes med sociolingvistiske problemstillinger (eksempelvis 'høflighed' og identitetskonstruktion), og inden for litteratur og samfundsforhold koncentreres indsatsen om det postkoloniale samt om portugisisk mentalitetshistorie og historiefortolkning.