Kandidat i Public Management & Social Development – Københavns Universitet

 

Kandidat i Public Management & Social Development

CBS tilbyder en ny kandidatuddannelse i social videnskab i samarbejde med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og University of Chinese Academy of Sciences under det tværnationale samarbejde mellem Kina og Danmark - Sino Danish Center for Education and Research (SDC).

Uddannelsen er engelsksproget og foregår i Kina.

Kandidatuddannelsen tilbyder et komparativt perspektiv på velfærdsstatens udvikling og processer bag social innovation.

Kina og Europa står over for lignende udfordringer, når det kommer til at sikre livskvaliteten for borgerne, social samhørighed og økonomisk konkurrenceevne. Begge verdensdele vil nemlig i løbet af ganske få år opleve meget store ændringer inden for velfærdspolitikken og udvikling af institutioner. Formålet med den nye kandidatuddannelse i Public Management & Social Innovation er at uddanne folk, der kan håndtere disse udfordringer og forandringer.

Programmet giver dig et overblik over forskellige velfærdsstater og forskellige velfærdsmodeller i relation til Kina og Europa samt en præsentation af hvordan velfærdsstaten fungerer, og hvordan den påvirker økonomien og samfundet. Du kommer bl.a. til at arbejde med hvordan de forskellige modeller er understøttet af forskellige nationale forretningssystemer. Uddannelsen har særlig fokus på de sociale innovationsprocesser, der i de seneste år har forvandlet det traditionelle forhold mellem det offentlige og det private.

Læs mere på uddannelsens engelske hjemmeside på Copenhagen Business School.