Retskravsbachelor

Du vil efter en bestået bacheloruddannelse altid have et retskrav på at blive optaget på en kandidatuddannelse. Vær opmærksom på, at: 

 • Kandidatuddannelsen skal være den naturlige overbygning til bacheloruddannelsens fagområde.
 • Retskravet gælder kun på det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse.
 • Du skal påbegynde din kandidatuddannelse senest til optaget tre år efter du har afsluttet din bacheloruddannelse.
 • Retskravet kan bruges en gang. Du kan trække din ansøgning tilbage, indtil du har accepteret den tilbudte studieplads.
 • Dit retskrav gælder stadig, hvis du bliver optaget på en anden kandidat end den, du har retskrav til. 

Hvornår skal du søge?

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende og senest 15. august).
  NB. Evt. ledige pladser kan udelukkende søges, hvis du har en retskravsbachelor.

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation

Sådan søger du om optagelse

Du skal oprette din ansøgning i ansøgningsportalen, hvor du også uploader dine bilag. Læs brugervejledningen grundigt og hold den åben, mens du udfylder din ansøgning.

 • Begynd din ansøgning i god tid
 • Tjek, at du modtager en kvittering for din ansøgning
 • Log på ansøgningsportalen regelmæssigt efter din ansøgning – vi sender svar løbende og ofte med korte svarfrister for at svare på evt. tilbud om optag. 

Hvis du ikke får afsendt din ansøgning inden ansøgningsportalen lukker skal du tage et screendump af skærmen, der viser fejlen. Send det til kaoptag@hum.ku.dk inden for 24 timer efter ansøgningsfristen.

Dine prioriteringer

 • Du kan søge op til tre uddannelser ved Københavns Universitet
 • Dine prioriteringer er bindende ved ansøgningsfristen og kan derefter ikke ændres
 • Du modtager kun ét tilbud om optagelse/betinget optagelse fra Københavns Universitet
  (Det betyder, at ansøgninger til lavere prioriteter bortfalder, når du bliver tilbudt en plads)
 • Du er kun garanteret en plads på din retskravsuddannelse, hvis du søger den som din 1. prioritet
 • Du kan oprette yderligere tre ansøgninger, hvis der udbydes ledige pladser i 2. runde.

Dokumentation til din ansøgning

I særlige tilfælde skal du som retskravsbachelor uploade dokumentation til din ansøgning. 

 

 

 

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener.

Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

 

 

Hvis du er ikke er statsborger i et af de nordiske lande eller inden for EU skal du dokumentere dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas.

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI eller Udlændingestyrelsen.

Dataudveksling

Er din bacheloruddannelse fra KU, AU, AAU, SDU, ITU eller RUC, kan du overføre dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.