Forskning på faget

Retorik som forskningsfelt er optaget af retorikkens funktioner, normer og vilkår i samfundet i bred forstand, både historisk og aktuelt. Forskningen ser på skriftlig, mundtlig og visuel retorik i teori og praksis og på tværs af medier og genrer. Som eksempler kan nævnes debatkultur i webavisers kommentarspor, organisationers retorik i tillidskriser, officielle undskyldninger, Augustin og kristen retorik, politiske kommentatorers rolle i samfundsdebatten, iscenesættelse af skribenter i populærkulturen samt studier af retoriske formater i andre arenaer som fx revyviser, drikkeviser, journalistisk satire eller politisk motiveret hærværk.