Interview med kandidat i retorik

Hans Christian Gørup Nielsen blev kandidat i retorik i 2014. I dag arbejder han på Christiansborg som politisk rådgiver for Socialdemokraterne. Under sit studie tog han en praktik på Christiansborg, der mundede ud i flere studiejobs samme sted. Det skulle senere vise sig at blive vejen til drømmejobbet for ham.

Hvorfor valgte du i sin tid at læse retorik?
”Jeg har altid godt kunnet lide at skrive, tale og argumentere, så retorik lå lige for. Jeg var meget glad for bacheloruddannelsen, hvor jeg lærte at tænke meget i argumenter, og hvordan man bedst kommunikerer i en bestemt situation, og derfor valgte jeg at fortsætte på kandidaten. Og så spillede det også ind, at jeg gerne ville findyrke den niche, som retorik lidt er, og som det er min erfaring, at folk reagerer meget positivt på. Uddannelsen har på den måde både rustet mig fagligt og givet mig en kandidattitel, som kan åbne døre”.

Hvad går dit arbejde ud på?
”Jeg arbejder med sundhedspolitik og socialpolitik og assisterer og rådgiver de socialdemokratiske ordførere på de områder. Det kan indebære alt fra at deltage i møder i ministerierne eller med interesseorganisationer til at følge med i, hvad der sker i mediebilledet. Derudover skriver jeg for eksempel også debatindlæg eller taler og har opgaver i forhold til deres forestående valgkamp”.

"Uddannelsen har både rustet mig fagligt og givet mig en kandidattitel, som kan åbne døre.

Hans Christian Gørup Nielsen

Hvad er de største udfordringer i dit job?
”Lige nu er det at få læst op på det, jeg ikke ved. Det gælder for alle, når de starter i et nyt job, tror jeg. Man har fået en masse med fra universitetet, man kan bruge, men man er slet ikke færdig med at lære. Da jeg startede, vidste jeg ikke mere om sundhedspolitik og socialpolitik end en velinformeret mediebruger. Så spørgsmål om lægemanglen i Nordjylland eller brugerbetaling, der skal jeg læse op. Og så er det en løbende udfordring, at der er meget at lave. Det er kun mig, der sidder på de her områder, så jeg må bare sørge for at få kørt ”to do”-listen igennem”.

Hvad var det første job du fik, efter du blev uddannet, og hvordan fik du det?
”Det første job jeg fik, var det her job som politisk rådgiver. Jeg havde været i praktik her først og var i lidt forskellige studiejobs, bl.a. i ministersekretariatet i Fødevareministeriet. Så jeg havde allerede siddet i en 4-5 forskellige stillinger som student, da stillingen blev ledig. Der var vel omkring 80-100 ansøgere, men jeg var så heldig at få det. Det skadede nok heller ikke, at arbejdspladsen kendte mig i forvejen, og at jeg kendte den. Ellers havde jeg nok haft sværere ved at få jobbet”.

Hvis du skulle give et karrieretip til en ny studerende, hvad skulle det så være?
”Det vil nok være at gribe de muligheder, man får. Der er måske en ven, der arbejder som frivillig og spørger, om man ikke kunne tænke sig at være med, eller man går ind i fagrådet eller bliver tutor. Sådanne muligheder skal man være god til at gribe. Og så synes jeg, at man skal slappe lidt af i forhold til alt det der med karriereplanlægning. Ingen ved alligevel, hvor de er om fem år. Jeg endte her, fordi jeg mere eller mindre tilfældigt søgte herind i praktik, og siden da har jeg grebet de muligheder, der bød sig”.

Interview januar 2015.