Kandidat i russisk sprog og kultur – Københavns Universitet


Kandidat i russisk sprog og kultur

På kandidatuddannelsen i russisk sprog og kultur videreudvikler du dine kommunikative færdigheder på russisk og får en omfattende viden om russisk sprog, litteratur og historie.

Du opnår specialviden om den russiske historie, kulturbaggrund, mentalitet, identitet og omgangsformer, herunder tænke- og væremåde. Du bliver trænet i at sætte begivenheder ind i en historisk kontekst, at sammenligne forskellige kulturer og formidle din viden til forskellige målgrupper.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

BEMÆRK:  Fra 1. september 2019  indstilles optaget på kandidatuddannelsen i russisk sprog og kultur. Du kan stadig søge om optagelse på uddannelsen med studiestart i februar 2019.  Du vil fortsat kunne læse russisk som en specialisering under kandidatuddannelsen i østeuropastudier.

  • Mød os på: