Kandidat i russisk sprog og kultur

BEMÆRK: Vi optager ikke nye studerende på kandidatuddannelsen i russisk sprog og kultur. Du vil fortsat kunne læse russisk som en specialisering under kandidatuddannelsen i østeuropastudier.

På kandidatuddannelsen i russisk sprog og kultur videreudvikler du dine kommunikative færdigheder på russisk og får en omfattende viden om russisk sprog, litteratur og historie.

Du opnår specialviden om den russiske historie, kulturbaggrund, mentalitet, identitet og omgangsformer, herunder tænke- og væremåde. Du bliver trænet i at sætte begivenheder ind i en historisk kontekst, at sammenligne forskellige kulturer og formidle din viden til forskellige målgrupper.

Mød os på: