Fysiske lidelser (bevægelseshandicappet)

Som studerende med en fysisk lidelse kan du opleve begrænsninger i din studieevne eller studieeffektivitet.

Hvad er en fysisk lidelse?

Ved fysisk lidelse forstås en begrænsning af din kropslige udfoldelse i forhold til at få hverdagslivet til at fungere på lige fod med andre mennesker. De mest almindelige former for fysiske lidelser er lidelser i bevægeapparatet som fx lammelse og hypermobilitet eller smerter i led og muskler eller forskellige former for gigtlidelser.

Hvordan kan fysisk lidelser påvirke studiet?

Som studerende med en fysisk lidelse kan du opleve studievanskeligheder i form af fx:

 • koncentrationsvanskeligheder i forhold til at studere
 • udholdenhedsproblemer
 • manglende overblik over studiet
 • vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet

Støtteformer

Som studerende med fysiske lidelser kan du få støtte i form af fx:

 • diktafon til notetagning
 • ergonomiske stole og borde
 • ergonomiske mus og tastaturer, særligt tilpasset udstyr
 • læsestativer eller andet kompenserende udstyr
 • computer med fx ordforudsigelsesprogram eller specialtilpasninger
 • sekretærhjælp
 • praktisk hjælp

Handicaptillæg 

Ligesom dispensation til særlige vilkår, er handicaptillæg ved siden af din SU heller ikke en del af den Specialpædagogiske Støtte. Du skal derfor søge dette tillæg separat hos Uddannelsesstyrelsen. Du kan læse mere om handicaptillæg på Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes hjemmeside.