Høre- og synsvanskeligheder

Som studerende med høre- eller synsvanskeligheder kan du opleve begrænsninger i din studieevne eller studieeffektivitet.

Hvad er høre- og synsvanskeligheder?

Høre- og synsvanskeligheder er en samlebetegnelse for døvhed og nedsat hørelse samt blindhed og svagt syn, som begrænser dine muligheder i hverdagslivet sammenlignet med andre mennesker uden disse lidelser.

Hvordan kan høre- og synsvanskeligheder påvirke studiet?

Udover de mere åbenlyse vanskeligheder, du som studerende med høre- og synsvanskeligheder har, så kan du også opleve studievanskeligheder i form af:

 • koncentrationsvanskeligheder 
 • udholdenhedsproblemer
 • manglende overblik over studiet
 • vanskeligheder med at strukturere og planlægge studieforløbet

I det omfang høre- og synsvanskelighederne påvirker studiet, kan du modtage Specialpædagogisk Studiestøtte i form af hjælpemidler eller andre ydelser.

Støtteformer

I skemaet nedenfor finder du eksempler på støtte og hjælp til studerende

Døve og hørehæmmede

Blinde og svagsynede

Med hørevanskeligheder kan du få forskellige former for støtte, afhængig af om du er døv eller hørehæmmet. Med synsvanskeligheder kan du få forskellige former for støtte, afhængig af om du er blind eller svagsynet. 

Eksempler på støtteformer:

 • tegnsprogstolk
 • skrivetolk
 • høretekniske hjælpemidler, fx. FM-anlæg
 • sekretærhjælp
 • IT-startpakke for døve eller hørehæmmede

Eksempler på støtteformer:

 • Udredning af behovet for støtte hos Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS)
 • Hjælpemidler, fx. it-startpakke for blinde eller svagsynede, tavlekamera, CCTV og koldlyslamper
 • undervisningsmateriale på digitale medier
 • sekretærhjælp
 • synskonsulenttimer