Neurologiske funktionsnedsættelser

Som studerende med en neurologisk lidelse kan du opleve begrænsninger i din studieevne eller studieeffektivitet. For at du kan studere på lige vilkår med andre studerende, kan det være nødvendigt med støtte eller hjælpemidler.

Eksempler på særlig støtte

  • Timer til støtteperson
  • Timer til faglig støttelærer
  • Diktafon
  • Udredning hos Center for Hjerneskade
  • Udredning hos Instituttet for Blinde og svagtseende (IBOS)

Book en tid til en samtale

Du kan tale med en SPS-vejleder om dine støttemuligheder både før og efter, du er blevet optaget på en uddannelse.

  1. Søg om optagelse i god tid
  2. Læs alt informationen på denne side
  3. Book en samtale, og du er i gang ...