Læse- og skrivevanskeligheder (ordblindhed, dysleksi)

Hvis du har læse- og skrivevanskeligheder, når du forbereder dig til undervisning, er du med stor sandsynlighed ordblind, dvs. du lider af dysleksi.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed – eller dysleksi – er en specifik vanskelighed ved håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed skyldes ikke manglende intelligens. Det er derimod en medfødt vanskelighed i lighed med fx farveblindhed.

Hvordan kan ordblindhed påvirke studiet?

Hvis du lider af ordblindhed, vil du ofte opleve studievanskeligheder i form af fx:

 • vanskeligheder ved at tilegne dig nyt stof gennem læsning
 • vanskeligheder ved at holde sætninger i hovedet, mens du skriver dem ned
 • vanskeligheder ved at formulere komplicerede sammenhænge skriftligt
 • store forskelle i den skriftlige og mundtlige formulering
 • vanskeligheder ved at læse og skrive fremmedsprog
 • en usikker stavning.

I det omfang læse- og skrivevanskelighederne påvirker dig som studerende, kan du modtage Specialpædagogisk Studiestøtte i form af hjælpemidler eller andre ydelser.

Støtteformer

Som studerende med læse- og skrivevanskeligheder (ordblindhed) kan du få støtte i form af fx:

 • ordblindetest
 • IT-startpakke med ordblindeprogrammer eller programpakke med ordblindeprogrammer til installation på egen computer
 • instruktion i brugen af IT-startpakken eller programpakken
 • talegenkendelsesprogrammet Dictus. Med Dictus kan du diktere tekster direkte til computeren
 • studiestøttetimer
 • diktafon til notetagning
 • scanner
 • undervisningsmaterialer på digitale medier.