Psykiske funktionsnedsættelser, Autisme, ADHD

Som studerende med en eller flere psykiske funktionsnedsættelser, en autismespektrum forstyrrelse (ASF) eller en opmærksomhedsforstyrrelse som ADHD, kan du opleve begrænsninger i din studieevne eller studieeffektivitet.

For at du kan studere på lige fod med andre, kan det derfor være nødvendigt med støtte.

Eksempler på særlig støtte

Studiestøttetimer hos Studenterrådgivningen
• Studiementor
• Faglig støttelærer
• Diktafon
• Udredning af funktionsniveau hos Center for Autisme (for studerende med ASF)

Book en tid til en samtale

Du kan tale med en SPS-vejleder om dine støttemuligheder både før og efter, du er blevet optaget på en uddannelse.

  1. Søg om optagelse i god tid
  2. Læs informationen på denne side (se nedenfor)
  3. Book en samtale, og du er i gang ...

Studiestøttetimer hos studenterrådgivningen