Faglig profil og job

Profil

Kandidatuddannelsen i samfundsfag giver kompetence til at undervise i samfundsfag og et sidefag på gymnasiale uddannelser. Flere og flere studerende vælger samfundsfagsuddannelsen med baggrund i et ønske om at sprede sin faglighed udover det politologiske felt for at skabe en mere alsidig kompetenceprofil, og ikke direkte med henblik på undervisning.

På den et-faglige uddannelse i statskundskab ved Københavns Universitet er det videnskabelige studium af politik (politologien) det faglige omdrejningspunkt. Samfundsfagsuddannelsen adskiller sig fra den ordinære uddannelse i statskundskab ved at være to-faglig, det vil sige sammensat af et centralt fag, som er samfundsfagligt, og et gymnasierettet sidefag, som man selv har valgt. Uddannelsen adskiller sig endvidere fra den ordinære uddannelse i statskundskab ved, at man erstatter en del af de politologiske fag med sidefaget.

På studiet centrale fag samfundsfag indføres de studerende i brugen af videnskabelige og analytiske værktøjer til at undersøge samfundsforhold i bred forstand, med specielt fokus på den politiske proces, de politiske aktører samt forskellige institutioners samfundsmæssige rolle.

Jobmuligheder

Den samfundsfaglige viden du tilegner dig på samfundsfagsuddannelsen ved Statskundskab har brede anvendelsesmuligheder. Primært sigter uddannelsen på at give kompetence til at undervise på gymnasiale uddannelser, men man kan også finde arbejde i ministerier, kommuner og regioner, og generelt i den offentlige administration. Der ud over findes muligheder for at komme til at arbejde i private virksomheder, konsulentbureauer, politiske partier, internationale organisationer og meget andet.

Enkelte vælger at læse en treårig forskeruddannelse (ph.d.) i forlængelse af kandidatuddannelsen.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.