Optag på cand.soc. i jura i 2020

Københavns Universitet modtog i år 195 ansøgninger til 80 pladser på cand.soc. i jura. Der har altså været konkurrence om pladserne, og selv hvis du er kvalificeret, kan du godt have fået afslag på din ansøgning.

Se oversigt over antallet af studiepladser og hvor mange der har søgt om optagelse for de sidste år.

Sådan foregik behandlingen af din ansøgning

Uddannelsesservice på Det Juridiske Fakultet foretog en indledende vurdering af alle ansøgere. Herefter foretog optagelsesudvalget for cand.soc. i jura en helhedsvurdering af alle ansøgere med en adgangsgivende uddannelse, der havde indsendt den nødvendige dokumentation. Udvalget fik forelagt over dobbelt så mange ansøgninger, som der var pladser.

Helhedsvurderingen blev lavet ud fra fire kriterier: motivation, relevant erhvervserfaring og/eller frivilligt arbejde, fagligt standpunkt samt anden relevant erfaring. Vi har desuden lagt vægt på at få en bredde på uddannelsen i forhold til særligt uddannelsesmæssig baggrund, men også erhvervsmæssig placering.

Optagelsesudvalget bestod af 2 videnskabelige medarbejdere tilknyttet uddannelsen, 2 studenterrepræsentanter og 1 administrativ medarbejder.

I helhedsvurderingen lagde vi vægt på:

  • at din ansøgning fremstår gennemarbejdet og er velskrevet samt viser, at du forstår at reflektere over, hvordan du vil integrere din faglighed fra din bachelor / professionsbachelor med cand.soc. i jura samt hvordan du forestiller dig, at du kan bruge kombinationen af de to uddannelser i dit fremtidige arbejdsliv.
  • at din motivation for at ville studere på cand.soc. i jura er reflekteret og personlig frem for eksempelvis generelle betragtninger om uddannelsens rolle i samfundet.
  • at du demonstrerer et realistisk billede af dine erfaringers relevans for cand.soc. i jura og af din studieegnethed igennem bl.a. et motiveret og begrundet kendskab til uddannelsen.
  • relevant erhvervsarbejde og/eller praktikophold inden for din professionsfaglighed (udover dit obligatoriske praktikophold under din uddannelse), hvor du har haft mulighed for at beskæftige dig med jura.
  • at dine aktiviteter igennem f.eks. frivilligt arbejde m.m. viser gode sociale kompetencer, medansvar og samarbejdsevner i forhold til at kunne fungere godt på cand.soc. i jura, hvor undervisningen er baseret på studiegrupper.
  • at du har opnået gode karakterer på den adgangsgivende uddannelse; særligt i de juridiske fag.

Vi har ikke mulighed for at give dig individuel feedback på vurderingen af din ansøgning, ligesom det ikke er muligt at træffe optagelsesudvalget.

Hvad gør du nu?

Vil du have overblik over dine muligheder eller inspiration til de næste skridt, kan du kontakte Studieinformationen eller Studie- og Karrierevejledningen på Det Juridiske Fakultet. Du kan finde træffetider og kontaktoplysninger her: https://jura.ku.dk/kontakt/.