CV – overblik over dine kvalifikationer

Når du søger om optagelse på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, skal du uploade et CV som del af din ansøgning.

Bemærk: Din ansøgning bliver afvist, hvis du undlader dette.

Et CV er en oversigt eller resumé over dine hidtidige erfaringer og aktiviteter. Har du mange erfaringer, skal du fokusere på de mest relevante erfaringer og aktiviteter. Har du ikke en lang række erfaringer, kan du inkludere erfaringer og aktiviteter, der er mindre relevante for uddannelsen. Det er vigtigt, at dit CV er gennemarbejdet, fyldestgørende, overskueligt og ikke mindst fokuseret.

Du kan se dit CV, som den nøgle Københavns Universitet skal bruge til at læse din motiverede ansøgning. Dit CV kan altså ikke stå alene, men er et vigtigt supplement til den motiverede ansøgning. CV’et er bagudrettet, mens den motiverede ansøgning peger fremad og beskriver, hvordan dine aktiviteter på CV’et er relevante for den søgte uddannelse.

Retningslinjer

Dit CV er personligt, og der er derfor ingen facitliste for, hvordan du skriver et godt CV. Du anbefales dog at følge nedenstående retningslinjer:

  • Årstal og datoer skal være korrekte og stemme overens med årstal og datoer på dit ansøgningsskema. Start- og slutdato for ansættelsesforhold skal tydeligt fremgå.
  • Du bør målrette dit CV til den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura ved at medtage aktiviteter, du finder relevante.
  • Du skal liste dine kvalifikationer og erfaringer op på en kort og overskuelig måde, fx kronologisk eller tematisk.
  • Det er en fordel at uddybe aktiviteternes indhold kort og præcist, fx arbejdsopgaver ved hver erhvervsaktivitet eller frivilligt arbejde. Noter også gerne hvilke erfaringer og kompetencer opgaverne har givet dig, og hvordan de er relevante for netop denne uddannelse.

Kom godt i gang med dit CV

At udarbejde et overskueligt og fyldestgørende CV kan være en god måde at komme godt i gang med ansøgningsprocessen på, da det kan hjælpe dig med at skabe overblik over dine relevante aktiviteter.

På de fleste jobbankers, fagforeningers og a-kassers hjemmesider kan du finde vejledninger til udarbejdelse af CV. Se fx www.karriere.ku.dk eller www.djoef.dk.