Motiveret ansøgning

Når du søger om optagelse på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, skal du uploade en motiveret ansøgning som del af din ansøgning.

Bemærk: Din ansøgning bliver afvist, hvis du undlader den motiverede ansøgning.

Den motiverede ansøgning er en fritekst, hvor du præsenterer dine kvalifikationer og din motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. I den motiverede ansøgning skal du fagligt begrunde din motivation for at søge optagelse, samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen. Det er meget vigtigt, at du bruger tid og energi på den motiverede ansøgning, da den tillægges vægt ved udvælgelsen af ansøgere til uddannelsen.

Retningslinjer

Den motiverede ansøgning er personlig, og der er derfor ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning. Du skal dog som minimum forholde dig til følgende:

  • Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis denne uddannelse. Dvs., hvorfor du finder uddannelsen fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
  • Du skal med afsæt i kandidatuddannelsens indhold og struktur reflektere over, hvordan du vil integrere din faglighed fra din bachelor / professionsbacheloruddannelse i den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, samt hvordan du forestiller dig, at du kan bruge kombinationen af de to uddannelser i dit fremtidige arbejdsliv. 
  • Du skal i beskrivelsen af dine kvalifikationer og erfaringer udvælge de mest relevante erfaringer og dine vigtigste styrker og beskrive, hvorfor de er relevante på netop denne uddannelse.
  • Du skal fokusere på det vigtigste og udelade forhold, du mener, er mindre relevante.

Din motiverede ansøgning skal overholde følgende formalia:

  • Den må fylde max 1 side a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • Den skal skrives på dansk, norsk eller svensk.
  • Den skal være gennemarbejdet og velskrevet uden stave- og grammatiske fejl.
  • Den skal være målrettet den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura.

Vigtigt: Optagelsesudvalget vurderer specifikt din motiverede ansøgning ud fra, om den er målrettet den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, og om du har forholdt dig til ovenstående punkter. Søger du også optagelse på andre kandidatuddannelser, skal du skrive en motiveret ansøgning for hver af de uddannelser, du søger optagelse på. Du skal være opmærksom på, at de kompetencer, du fremhæver i din motiverede ansøgning, skal stemme overens med dit CV og kunne kobles sammen med din dokumentation og med den enkelte uddannelse.

Kom godt i gang med din motiverede ansøgning

Start i god tid med at skrive din motiverede ansøgning. Du kan eventuelt strukturere arbejdet ved at udfylde en refleksionsøvelse (doc). Kan du svare på spørgsmålene i refleksionsøvelsen, er du godt på vej med en skabelon, som du kan bygge din motiverede ansøgning op omkring.